Hormonsubstitusjon blant norske kvinner

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  For å analysere bruken av postmenopausal substitusjonsbehandling i grupper av norske kvinner, samt finne prediktorerfor slik bruk, ble tilfeldige utvalg av norske kvinner (30-79 år) intervjuet av Statistisk sentralbyrå i 1994 (n = 565)og 1996 (n = 479). Bruk av østrogen sammenliknes med tall for omsetning av østrogen i Norge og Norden.

  I aldersgruppen 45-69 år økte bruken av hormonsubstitusjon fra 16,3% i 1994 til 19,1% i 1996. Andelen brukere avøstrogen var høyest på Østlandet. Det var ingen forskjell i slik bruk mellom de ulike utdanningsgruppene.

  I tillegg til mottatt informasjon om østrogen, betydde kvinnenes holdning til og kunnskap om østrogen mest for brukav hormonsubstitusjon etter justering for andre variabler.

  Omsetningen av systemisk østrogen i Norge har økt med vel 280% siden 1990. Ingen andre nordiske land hadde størreøkning i perioden 1990-95, men norske kvinner ligger fortsatt lavt i nordisk sammenheng.

  I 1996 brukte 14,5% av norske kvinner (50-79 år) østrogen mot urogenitale plager.

  Norske kvinner trenger mer informasjon og bedre kunnskap om østrogen for å kunne foreta selvstendige informerte valgmht. bruk av substitusjonsbehandling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media