Hormonsubstitusjon blant norske kvinner

Søgaard AJ, Fønnebø V, Magnus JH, Tollan A Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


For å analysere bruken av postmenopausal substitusjonsbehandling i grupper av norske kvinner, samt finne prediktorer for slik bruk, ble tilfeldige utvalg av norske kvinner (30-79 år) intervjuet av Statistisk sentralbyrå i 1994 (n = 565) og 1996 (n = 479). Bruk av østrogen sammenliknes med tall for omsetning av østrogen i Norge og Norden.

I aldersgruppen 45-69 år økte bruken av hormonsubstitusjon fra 16,3% i 1994 til 19,1% i 1996. Andelen brukere av østrogen var høyest på Østlandet. Det var ingen forskjell i slik bruk mellom de ulike utdanningsgruppene.

I tillegg til mottatt informasjon om østrogen, betydde kvinnenes holdning til og kunnskap om østrogen mest for bruk av hormonsubstitusjon etter justering for andre variabler.

Omsetningen av systemisk østrogen i Norge har økt med vel 280% siden 1990. Ingen andre nordiske land hadde større økning i perioden 1990-95, men norske kvinner ligger fortsatt lavt i nordisk sammenheng.

I 1996 brukte 14,5% av norske kvinner (50-79 år) østrogen mot urogenitale plager.

Norske kvinner trenger mer informasjon og bedre kunnskap om østrogen for å kunne foreta selvstendige informerte valg mht. bruk av substitusjonsbehandling.

Anbefalte artikler