Effekter av TV-aksjonen for psykisk helse 1992

Søgaard AJ, Fønnebø V Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Rådet for psykisk helse og NRK samarbeidet i november 1992 om TV-innsamlingen til inntekt for psykisk helse. På aksjonsdagen ble det sendt seks timer med informasjon, underholdning og innsamlingsresultater. Før innsamlingsdagen ble aksjonen dekket meget grundig i ulike medier.

Kampanjen ble evaluert ved hjelp av intervjuer med et representativt utvalg av den voksne norske befolkning før (n 5 1191) og etter (n 5 644) aksjonen. Nesten 94% sa de kjente aksjonen. Nærmere 70% hadde lest om temaer knyttet til aksjonen, og 45% hadde diskutert eller snakket med andre om psykisk helse.

Andelen som visste at selvmord krever flere liv enn trafikkulykker og andelen med en åpen holdning til psykiske lidelser, hadde økt etter aksjonen (p , 0,001). Det hadde også andelen som ville råde en nær person med lettere psykiske problemer å oppsøke allmennpraktiserende lege (p , 0,001). Aksjonen har greid å sette psykisk helse på dagsordenen, gitt befolkningen ny informasjon og påvirket holdninger til psykiske lidelser.

Anbefalte artikler