Fjeld NB

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Fjeld NB

Nordby T, Vengen ØA, Fjeld NB, Lie M
10.03.1999
Sammendrag Biologiske aortaklaffer har rutinemessig vært i bruk ved Ullevål sykehus siden 1993, til å begynne med hos pasienter over 72 år, siden 1996 hos pasienter over 70 år. Bioproteser anvendes...
Pillgram-Larsen J, Fjeld NB, Grønseth K
10.02.1998
Sammendrag Bronkial ruptur ved stump skade skyldes brå sammenklemming av thorax med dislokasjon av lungene og ruptur i de relativt stivere bronkiene. Bronkialruptur sees hos ca. 1% av pasienter med...
Aksnes J, Husebye T, Fjeld NB, Geiran OR
20.01.1998
Sammendrag I perioden 1988-94 ble 69 pasienter operert for infeksiøs endokarditt ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus. En retrospektiv gjennomgang av materialet viste at 70% hadde kjent klaffefeil,...
Husebye T, Smith G, Lippe E von der, Jacobsen D, Fjeld NB
20.01.1998
Sammendrag I en retrospektiv studie av 68 pasienter med infeksiøs endokarditt fra Ullevål sykehus i perioden 1988-94, var Staphylococcus aureus det vanligste etiologiske agens (38%), fulgt av...
Sivertssen E, Fjeld NB, Semb G
20.09.1996
Sammendrag Björk-Shileys konveks-konkave skiveventiler (CC-skiveventiler) har vært i søkelyset på grunn av rapporter om flere tilfeller av bøylebrudd i opphengingsmekanismen for skiven, med...
Fjeld NB
20.06.1996
Hjerteklaffelidelser kan behandles kirurgisk enten med implantasjon av kunstig ventil (mekanisk eller biologisk) eller ved hjelp av klaffeplastikk med bibehold av pasientens egne hjerteklaffer...