Erfaringer med biologiske aortaklaffer ved Ullevål sykehus

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Biologiske aortaklaffer har rutinemessig vært i bruk ved Ullevål sykehus siden 1993, til å begynne med hos pasienterover 72 år, siden 1996 hos pasienter over 70 år. Bioproteser anvendes også i enkelttilfeller hos yngre pasienter hvisantikoagulasjonsbehandling ikke er ønskelig.

  To typer biologiske aortaklaffer brukes ved Ullevål sykehus: Medtronic Freestyle, som er en ikke-stentet klaff lagetav aortarot fra gris, og Carpentier-Edwards, som er laget av kalveperikard montert i en metallramme (stent) dekket meddacron.

  91 pasienter ble operert med biologiske aortaklaffer ved Ullevål sykehus fra 1993 til januar 1998. 56 pasienter fikkinnsatt Carpentier-Edwards' klaff og 35 Freestyle-klaff. 13 pasienter ble reoperert for blødning. Liggetid iintensivavdelingen var i gjennomsnitt 1,3 døgn for dem som fikk Freestyle-klaff og 1,8 døgn for dem som fikkCarpentier-Edwards' klaff. Sykehusoppholdet varte henholdsvis ti og 13 døgn. Operasjonsmortaliteten var 4,4% totalt.Konklusjonen er at aortastenose/-insuffisiens kan opereres med lav 30-dagersdødelighet. Pasientene har i liten gradbelastet postoperativ- og intensivavdelingen. Våre erfaringer tyder så langt ikke på forskjeller mellom de toklaffetypene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media