Erfaringer med biologiske aortaklaffer ved Ullevål sykehus

Nordby T, Vengen ØA, Fjeld NB, Lie M Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Biologiske aortaklaffer har rutinemessig vært i bruk ved Ullevål sykehus siden 1993, til å begynne med hos pasienter over 72 år, siden 1996 hos pasienter over 70 år. Bioproteser anvendes også i enkelttilfeller hos yngre pasienter hvis antikoagulasjonsbehandling ikke er ønskelig.

To typer biologiske aortaklaffer brukes ved Ullevål sykehus: Medtronic Freestyle, som er en ikke-stentet klaff laget av aortarot fra gris, og Carpentier-Edwards, som er laget av kalveperikard montert i en metallramme (stent) dekket med dacron.

91 pasienter ble operert med biologiske aortaklaffer ved Ullevål sykehus fra 1993 til januar 1998. 56 pasienter fikk innsatt Carpentier-Edwards’ klaff og 35 Freestyle-klaff. 13 pasienter ble reoperert for blødning. Liggetid i intensivavdelingen var i gjennomsnitt 1,3 døgn for dem som fikk Freestyle-klaff og 1,8 døgn for dem som fikk Carpentier-Edwards’ klaff. Sykehusoppholdet varte henholdsvis ti og 13 døgn. Operasjonsmortaliteten var 4,4% totalt. Konklusjonen er at aortastenose/-insuffisiens kan opereres med lav 30-dagersdødelighet. Pasientene har i liten grad belastet postoperativ- og intensivavdelingen. Våre erfaringer tyder så langt ikke på forskjeller mellom de to klaffetypene.

Anbefalte artikler