Langtidsresultater ved bruk av Björk-Shileys konveks-konkave hjerteventiler

Sivertssen E, Fjeld NB, Semb G Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Björk-Shileys konveks-konkave skiveventiler (CC-skiveventiler) har vært i søkelyset på grunn av rapporter om flere tilfeller av bøylebrudd i opphengingsmekanismen for skiven, med embolisering av skiven og akutt hjertesvikt som følge. Ved Ullevål sykehus ble denne ventiltype brukt hos 341 pasienter i tidsrommet 1.10.1978-1.3.1983. Ventilbrudd er beskrevet hos fire pasienter, hvorav tre døde, mens én overlevde ved akutt reoperasjon. Hos fire pasienter er det foretatt profylaktisk reoperasjon med utskifting av ventilene.

I løpet av observasjonstiden, som ble avsluttet 30.9.1995, døde 187 pasienter inkludert 26 (7,6%) som døde per- eller postoperativt. Dødsfall etter utskrivningen fra sykehus skyldtes hjertesvikt i 40% og mors subita i 21% av tilfellene. Ventilbrudd var årsak til 2% av dødsfallene.

De kliniske resultater hos de gjenlevende, gjennomsnittlig 12 år etter operasjonen, var stort sett meget tilfredsstillende, bedømt ut fra svar på et spørreskjema.

Anbefalte artikler