Langtidsresultater ved bruk av Björk-Shileys konveks-konkave hjerteventiler

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Björk-Shileys konveks-konkave skiveventiler (CC-skiveventiler) har vært i søkelyset på grunn av rapporter om fleretilfeller av bøylebrudd i opphengingsmekanismen for skiven, med embolisering av skiven og akutt hjertesvikt som følge.Ved Ullevål sykehus ble denne ventiltype brukt hos 341 pasienter i tidsrommet 1.10.1978-1.3.1983. Ventilbrudd erbeskrevet hos fire pasienter, hvorav tre døde, mens én overlevde ved akutt reoperasjon. Hos fire pasienter er detforetatt profylaktisk reoperasjon med utskifting av ventilene.

  I løpet av observasjonstiden, som ble avsluttet 30.9.1995, døde 187 pasienter inkludert 26 (7,6%) som døde per-eller postoperativt. Dødsfall etter utskrivningen fra sykehus skyldtes hjertesvikt i 40% og mors subita i 21% avtilfellene. Ventilbrudd var årsak til 2% av dødsfallene.

  De kliniske resultater hos de gjenlevende, gjennomsnittlig 12 år etter operasjonen, var stort sett megettilfredsstillende, bedømt ut fra svar på et spørreskjema.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media