Bronkialrupturer er sjeldne, og de skal opereres

Pillgram-Larsen J, Fjeld NB, Grønseth K Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Bronkial ruptur ved stump skade skyldes brå sammenklemming av thorax med dislokasjon av lungene og ruptur i de relativt stivere bronkiene. Bronkialruptur sees hos ca. 1% av pasienter med alvorlige thoraxskader, to av 275 alvorlige thoraxskader siden 1993 ved Ullevål sykehus. En ung mann fikk totalatelektase i forløpet etter skaden, og et barn ble kritisk dårlig ved sammenfall av lungen etter initial normalisering. Begge ble vellykket operert etter henholdsvis 29 og sju dager for total overrivning av venstre hovedbronkie med rekonstruksjon av bronkien. Hos barnet ble overlappsektomi nødvendig. De to pasientene illustrerer at ved ekspektativ behandling av bronkialruptur kan alvorlige komplikasjoner oppstå.

Anbefalte artikler