Bronkialrupturer er sjeldne, og de skal opereres

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Bronkial ruptur ved stump skade skyldes brå sammenklemming av thorax med dislokasjon av lungene og ruptur i de relativtstivere bronkiene. Bronkialruptur sees hos ca. 1% av pasienter med alvorlige thoraxskader, to av 275 alvorligethoraxskader siden 1993 ved Ullevål sykehus. En ung mann fikk totalatelektase i forløpet etter skaden, og et barn blekritisk dårlig ved sammenfall av lungen etter initial normalisering. Begge ble vellykket operert etter henholdsvis 29og sju dager for total overrivning av venstre hovedbronkie med rekonstruksjon av bronkien. Hos barnet bleoverlappsektomi nødvendig. De to pasientene illustrerer at ved ekspektativ behandling av bronkialruptur kan alvorligekomplikasjoner oppstå.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media