Falkum E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Falkum E

Falkum E
10.12.1999
Sammendrag Den franske filosofen Michel Foucaults bok om galskapens historie fra 1961 har hatt meget stor innflytelse på oppfatningene om psykiatriens historie utenfor det psykiatriske fagmiljøet,...
Larsen Ø, Falkum E
10.12.1999
Sammendrag Hvis man ser folkehelsens, medisinens og helsevesenets historie gjennom de siste tusen år i et demografisk perspektiv, fremgår det at grunnlaget for medisinens virkeområde har forandret...
Falkum E, Larsen Ø
10.12.1999
Sammendrag Befolkningens helseoppfatninger formes av et stort antall demografiske, sosiale og individuelle faktorer. Forskningen på området har i hovedsak hatt et sosialpsykologisk og sosiologisk...
Falkum E
10.12.1998
Verbene forstå og forklare rammer inn en sentral debatt i vitenskapsteorien. Innenfor den naturvitenskapelige teoritradisjonen søker vi å forklare fenomener som kan observeres, for eksempel et...
Hoftvedt BO, Falkum E, Akre V
20.01.1998
Sammendrag En positiv atmosfære preget av samarbeid mellom lege og sykepleier er nødvendig for god kvalitet på helsetjenesten i sykehus. I denne undersøkelsen ble 1 278 norske leger spurt om hvordan...
Hofoss D, Falkum E, Gjerberg E
20.03.1997
Sammendrag Legekårsundersøkelsen gir opplysning om hvor ofte leger opplever anerkjennelse (“ros og påskjønnelse”) for god innsats fra overordnede, kolleger, sykepleiere og hjelpepersonell. Av de fire...
Falkum E, Gjerberg E, Hofoss D, Aasland OG
10.03.1997
Sammendrag I denne artikkelen undersøker vi opplevelse av tidspress i et representativt utvalg av norske leger. Legene ble stilt fire spørsmål om hvor ofte de opplevde at arbeidssituasjonen ble...
Gjerberg E, Hofoss D, Falkum E, Aasland O Gjerløw
10.06.1996
Sammendrag Forestillingen om at leger har større frihet og selvstendighet i arbeidet enn andre arbeidstakere deles ikke av legene selv. Jevnt over opplever de mindre kontroll over egen...
Hofoss D, Falkum E, Aasland O Gjerløw, Akre V
20.01.1996
Legeoppfatninger om massemedienes omtale av medisin, helsepolitikk og legene som yrkesgruppe Sammendrag Nesten fire av ti leger er misfornøyd med massemedienes omtale av fagmedisinske spørsmål, og...