Einar Skoglund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Einar Skoglund

Einar Skoglund
15.02.2007
Det ble i 2006 gitt 975 spesialistgodkjenninger hvorav 397 er overført fra andre EØS/EU-land. I tillegg er det gitt 439 resertifiseringer for en ny femårs periode i allmennmedisin. Gjennomsnittlig...
Einar Skoglund
17.04.2008
1 007 nye spesialistgodkjenninger ble gitt i 2007, det høyeste antallet noensinne. 454 av disse er overføring av utenlandske godkjenninger. I tillegg er det gitt 375 resertifiseringer for en ny...
Erlend Hem, Einar Skoglund
13.08.2009
De første spesialistreglene for leger ble vedtatt i 1918, men først mange år senere fikk vi den første større utredning om saken. En komité ledet av distriktslege P.O. Johnsen la frem sin innstilling...
Einar Skoglund
13.08.2009
Lagtinget har bifalt Odelstingets beslutning om å endre helsepersonelloven § 53. Endringen innebærer at Legeforeningen fra det tidspunktet lovendringen trer i kraft ikke lenger har delegert myndighet...
Einar Skoglund
12.02.2009
Det ble i 2008 gitt 998 nye spesialistgodkjenninger hvorav 428 er overføring av utenlandske godkjenninger. I tillegg er det gitt 433 resertifiseringer for en ny femårsperiode i allmennmedisin. Som...
Einar Skoglund
28.05.2009
Etter mange års debatt ble det på «lægemøtet» i Kristiania i 1918 vedtatt å opprette 13 legespesialiteter med bestemte regler. Innhold og form har endret seg fullstendig i løpet av disse drøyt 90...
Einar Skoglund
28.05.2009
Årets landsstyremøte i Bodø skal behandle en rekke saker med tilknytning til spesialistutdanningen. Forrige landsstyremøte i Bodø i 1965 var skjellsettende for utviklingen av spesialistutdanningen av...
Einar Skoglund, Brit Torill Gutbier
03.12.2009
Overføring av spesialistgodkjenning fra andre land til norsk godkjenning er endret. Det er ikke lenger adgang til å få konvertert en spesialistgodkjenning fra utlandet til norsk godkjenning dersom...
Einar Skoglund
09.02.2006
Det ble i 2005 gitt 874 spesialistgodkjenninger, hvorav 288 er overført fra andre EØS/EU-land. I tillegg er det gitt 522 resertifiseringer for en ny femårsperiode i allmennmedisin. Gjennomsnittlig...
Audun Fredriksen, Bjørn Oscar Hoftvedt, Hans Asbjørn Holm, Einar Skoglund
05.01.2006
Utdanning har preget Legeforeningens faglige aktivitet helt fra stiftelsen i 1886. Foreningens medlemmer utfører et betydelig ubetalt arbeid for å vedlikeholde, kvalitetssikre og videreutvikle det...
Einar Skoglund
26.01.2006
Sentralstyret nedsetter en arbeidsgruppe for å utrede synspunkter på systemet for hvordan man blir lege i Norge. Arbeidsgruppen som vil bestå av representanter fra Norsk medisinstudentforening (Nmf...
Einar Skoglund
04.03.2004
For første gang på fem år er det en økning i antall spesialistgodkjenninger i allmennmedisin . Totalt ble det i fjor godkjent 534 nye norske spesialister. Gjennomsnittlig utdanningstid er 8,3 år og...
Henry Aasved, Einar Skoglund
26.08.2004
De første reglene om spesialistgodkjenning av leger kom i 1918. Det har senere vært utført et omfattende arbeid om spesialistutdanningen for leger, mest i regi av Legeforeningen, men også i offentlig...
Einar Skoglund
01.04.2004
Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 686 – 7 I ovennevnte artikkel i Tidsskriftet nr. 5/2004 side 686 (i ingressen), 3. og 4. linje, skal det stå: «Gjennomsnittlig utdanningstid er 8,3 år og...
Audun Fredriksen, Einar Skoglund
06.11.2003
Oppfølging av nyansatte, faglige nettverk, velorganiserte akuttjenester og støtte fra spesialisthelsetjenesten er viktige tiltak for å rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell i grisgrendte...
Einar Skoglund
20.03.2003
For femte året på rad er det nedgang i antall spesialistgodkjenninger i allmennmedisin. Gjennomsnittsalder på de til sammen 498 nye «norske spesialistene» som ble godkjent i fjor, var knapt 40 år...
Einar Skoglund
20.02.2002
Antall godkjente spesialister øker i sykehusfagene, viser tall fra fjoråret. Illustrasjonsfoto Det ble gitt 801 nye spesialistgodkjenninger i 2001 (753 personer, hvorav 686 fikk sin første...
Einar Skoglund
10.03.2001
Det ble gitt 853 nye spesialistgodkjenninger i 2000 (718 personer, hvorav 675 fikk sin første godkjenning i 2000), en nedgang på 39 i forhold til året før. Hvis man trekker fra de konverterte...
Einar Skoglund
20.04.2001
Statens helsetilsyn har i brev av 9.1. 2001 vist til tidligere delegert myndighet til Den norske lægeforening til å gi spesialistgodkjenning til leger. Tilsvarende ordning er etablert etter ny...
Einar Skoglund
10.02.2001
Bare leger som har norsk spesialistgodkjenning kan heve refusjon fra trygden med spesialisttakster. Øvrige vilkår gjelder, som for eksempel avtale med kommune eller fylkeskommune. Ifølge norsk lov må...