Einar Skoglund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Einar Skoglund (f. 1946) er cand.mag. fra Historisk-filosofisk fakultet, Universitetet i Oslo. Han har arbeidet med legers videre- og etterutdanning i Den norske legeforening fra 1974 til han ble pensjonert i 2013.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

E-post: ei-skog@online.no

Artikler av Einar Skoglund
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media