Dybing E

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dybing E

Dybing E
10.12.1999
Sammendrag Helseskadelige faktorer i det ytre miljø har de siste tiår endret seg mye, ofte i gunstig retning. Vannverk som forsyner vann til mer enn 800000 nordmenn er blitt utbedret i løpet av den...
Holme JA, Refsnes M, Dybing E
10.08.1999
Sammendrag Kreosot er et kulltjæreprodukt som inneholder mutagene og karsinogene stoffer som polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og benzen. I samsvar med et EU-direktiv er omsetning og bruk...
Holme JA, Dybing E
10.01.1997
Sammendrag I den senere tid har hypotesen som knytter redusert sædkvalitet, økt forekomst av testikkelkreft og forstyrret utvikling av mannlige kjønnsorganer til eksponering av miljøøstrogener i...
Sanner T, Dybing E
20.08.1996
Forebygging av kreft i grupper med forhøyet risiko Sammendrag Kjemoprevensjon i forbindelse med kreft er definert som bruk av naturlige eller syntetiske kjemiske stoffer for å reversere, undertrykke...
Dybing E, Schwarze PE, Løvik M, Magnus P
10.08.1996
Luftforurensningen i norske byer og tettsteder har endret seg betydelig de siste 20-30 årene. Fra en situasjon dominert av utslipp fra industri og boligoppvarming, har vi nå en situasjon som i høy...
Sanner T, Dybing E
20.02.1996
Tobakksrøyk består av en kompleks blanding av et stort antall kjemiske forbindelser vesentlig dannet ved ufullstendig forbrenning av tobakk. Det kalles passiv røyking når en person puster i luft som...