Helseskader ved passiv røyking

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tobakksrøyk består av en kompleks blanding av et stort antall kjemiske forbindelser vesentlig dannet vedufullstendig forbrenning av tobakk. Det kalles passiv røyking når en person puster i luft som er forurenset medtobakksrøyk. Selv om det er eksponering for de samme stoffene ved aktiv og passiv røyking, varierer de relativekonsentrasjonene av enkeltstoffene. Under betingelser hvor en person ved passiv røyking får i seg en mengde med nikotinsom svarer til det å røyke 1/2 sigarett, vil han samtidig få i seg en mengde med det kreftfremkallende stoffetnitrosodimetylamin som tilsvarer å røyke fem sigaretter.

  Mange føler ubehag når de utsettes for passiv røyking. Symptomene varierer fra irritasjon av øyne og øvre luftveiertil hoste og tungpustethet. Hos barn fra hjem hvor det røykes finner man økt hyppighet av infeksjoner i de nedreluftveier og i mellomøret, samt økt risiko for å utvikle astma. Passiv røyking blant gravide kan føre til redusertfødselsvekt. Stadig flere undersøkelser viser at passiv røyking etter fødselen øker risikoen for krybbedød.Langtidseksponering for tobakksrøyk i omgivelsene øker risikoen for lungekreft og hjertesykdommer. Det er anslått atdet her i landet hvert år dør 50 ikke-røykere av lungekreft og 300-500 av hjertesykdommer som skyldes passivrøyking.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media