Helseskader ved passiv røyking

Sanner T, Dybing E Om forfatterne
Artikkel

Tobakksrøyk består av en kompleks blanding av et stort antall kjemiske forbindelser vesentlig dannet ved ufullstendig forbrenning av tobakk. Det kalles passiv røyking når en person puster i luft som er forurenset med tobakksrøyk. Selv om det er eksponering for de samme stoffene ved aktiv og passiv røyking, varierer de relative konsentrasjonene av enkeltstoffene. Under betingelser hvor en person ved passiv røyking får i seg en mengde med nikotin som svarer til det å røyke 1/2 sigarett, vil han samtidig få i seg en mengde med det kreftfremkallende stoffet nitrosodimetylamin som tilsvarer å røyke fem sigaretter.

Mange føler ubehag når de utsettes for passiv røyking. Symptomene varierer fra irritasjon av øyne og øvre luftveier til hoste og tungpustethet. Hos barn fra hjem hvor det røykes finner man økt hyppighet av infeksjoner i de nedre luftveier og i mellomøret, samt økt risiko for å utvikle astma. Passiv røyking blant gravide kan føre til redusert fødselsvekt. Stadig flere undersøkelser viser at passiv røyking etter fødselen øker risikoen for krybbedød. Langtidseksponering for tobakksrøyk i omgivelsene øker risikoen for lungekreft og hjertesykdommer. Det er anslått at det her i landet hvert år dør 50 ikke-røykere av lungekreft og 300-500 av hjertesykdommer som skyldes passiv røyking.

Anbefalte artikler