Mulig kreftrisiko ved tilvirkning og bruk av kreosotimpregnert trevirke

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Kreosot er et kulltjæreprodukt som inneholder mutagene og karsinogene stoffer som polysykliske aromatiske hydrokarboner(PAH) og benzen. I samsvar med et EU-direktiv er omsetning og bruk av kreosotimpregnert materiale regulert, menkarsinogenklassifisering av blandinger som inneholder kreosot er ikke nødvendig hvis innholdet av benzo(a)pyren (BaP)er lavere enn 50 ppm (parts per million) og benzeninnholdet er lavere enn 1000 ppm. En nylig utført, grundig studie medhudpensling av mus viser at den kreftfremkallende evnen til kreosotblandinger er fem ganger høyere enn den som kantilskrives innholdet av BaP alene. Beregninger foretatt på grunnlag av denne musestudien tilsier at selv kreosot sominneholder 50 ppm BaP, vil føre til en signifikant økning av forekomst av hudkreft hos mus.

  Resultatene av stikkprøvemålinger av luft i boligområder nær impregneringsfabrikker og en grov beregning avhudopptak hos barn ved lek med kreosotimpregnert trevirke, indikerer en livstidsrisiko for kreft i størrelsesorden enper 10000 fra slik eksponering. Til tross for den store usikkerheten som er forbundet med slike beregninger, girresultatene grunnlag for en viss bekymring. Ytterligere krav til tillatt innhold av BaP og benzen i kreosot og bruk avkreosotbehandlet trevirke bør derfor vurderes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media