Miljøkjemikalier med hormonliknende effekter - et helseproblem?

Holme JA, Dybing E Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I den senere tid har hypotesen som knytter redusert sædkvalitet, økt forekomst av testikkelkreft og forstyrret utvikling av mannlige kjønnsorganer til eksponering av miljøøstrogener i løpet av fosterlivet, fått mye oppmerksomhet i mediene. Det finnes flere klare eksempler på at kjemiske utslipp lokalt har ført til forstyrret utvikling av hormonelle funksjoner i populasjonsstudier av ville dyr. Liknende forandringer har også vært avdekket i eksperimentelle studier. Det er imidlertid meget få holdepunkter for en slik sammenheng hos mennesket. Likevel representerer funnene en klar utfordring for toksikologiske og epidemiologiske forskere til nærmere å påvise eventuelle helseskader som resultat av miljøeksponering for kjemikalier med hormonliknende effekt. Det er et behov for å utvikle bedre teststrategier og testretningslinjer innen reproduksjonstoksikologi som grunnlag for å bedømme om det foreligger en risiko og for å gi det nødvendige grunnlag for eventuelle forvaltningsmessige tiltak.

Anbefalte artikler