Miljøkjemikalier med hormonliknende effekter - et helseproblem?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I den senere tid har hypotesen som knytter redusert sædkvalitet, økt forekomst av testikkelkreft og forstyrretutvikling av mannlige kjønnsorganer til eksponering av miljøøstrogener i løpet av fosterlivet, fått mye oppmerksomhet imediene. Det finnes flere klare eksempler på at kjemiske utslipp lokalt har ført til forstyrret utvikling av hormonellefunksjoner i populasjonsstudier av ville dyr. Liknende forandringer har også vært avdekket i eksperimentelle studier.Det er imidlertid meget få holdepunkter for en slik sammenheng hos mennesket. Likevel representerer funnene en klarutfordring for toksikologiske og epidemiologiske forskere til nærmere å påvise eventuelle helseskader som resultat avmiljøeksponering for kjemikalier med hormonliknende effekt. Det er et behov for å utvikle bedre teststrategier ogtestretningslinjer innen reproduksjonstoksikologi som grunnlag for å bedømme om det foreligger en risiko og for å gidet nødvendige grunnlag for eventuelle forvaltningsmessige tiltak.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media