Kjemoprevensjon av kreft

Sanner T, Dybing E Om forfatterne
Artikkel

Forebygging av kreft i grupper med forhøyet risiko

Sammendrag


Kjemoprevensjon i forbindelse med kreft er definert som bruk av naturlige eller syntetiske kjemiske stoffer for å reversere, undertrykke eller hindre én eller flere av de biologiske hendelsene som fører til utvikling av kreft. Kjemoprevensjon innebærer i praksis tilførsel av kjemiske stoffer til individer med forhøyet risiko for å utvikle kreft. Flere lovende kjemopreventive stoffer er legemidler allerede godkjent for bruk i annen sammenheng. Mange potensielt kjemopreventive stoffer er også substanser som forekommer i næringsmidler.

For å identifisere stoffer med kjemopreventivt potensial og for å studere virkningsmekanismer finnes en rekke korttidstester og forsøksdyrmodeller. I biokjemiske undersøkelser kan mekanismene studeres mer i detalj. Det er mange likhetspunkter mellom kliniske studier av kjemoprevensjon og forebygging av kreft ved forandring av kosthold. Kostnadene og lengden av kliniske forsøk kan reduseres signifikant ved å bruke validerte biomarkører som endepunkt istedenfor en kreftdiagnose.

Erfaringene med kjemoprevensjon av kreft er meget begrensede sammenliknet med erfaringene når det gjelder forebygging av hjerte- og karsykdommer. Internasjonalt er imidlertid en rekke kliniske forsøk i gang for å evaluere bruk av legemidler med kreftforebyggende potensial.

Anbefalte artikler