Kjemoprevensjon av kreft

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Forebygging av kreft i grupper med forhøyet risiko

  Sammendrag

  Kjemoprevensjon i forbindelse med kreft er definert som bruk av naturlige eller syntetiske kjemiske stoffer for åreversere, undertrykke eller hindre én eller flere av de biologiske hendelsene som fører til utvikling av kreft.Kjemoprevensjon innebærer i praksis tilførsel av kjemiske stoffer til individer med forhøyet risiko for å utviklekreft. Flere lovende kjemopreventive stoffer er legemidler allerede godkjent for bruk i annen sammenheng. Mangepotensielt kjemopreventive stoffer er også substanser som forekommer i næringsmidler.

  For å identifisere stoffer med kjemopreventivt potensial og for å studere virkningsmekanismer finnes en rekkekorttidstester og forsøksdyrmodeller. I biokjemiske undersøkelser kan mekanismene studeres mer i detalj. Det er mangelikhetspunkter mellom kliniske studier av kjemoprevensjon og forebygging av kreft ved forandring av kosthold.Kostnadene og lengden av kliniske forsøk kan reduseres signifikant ved å bruke validerte biomarkører som endepunktistedenfor en kreftdiagnose.

  Erfaringene med kjemoprevensjon av kreft er meget begrensede sammenliknet med erfaringene når det gjelderforebygging av hjerte- og karsykdommer. Internasjonalt er imidlertid en rekke kliniske forsøk i gang for å evaluerebruk av legemidler med kreftforebyggende potensial.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media