Dagny Faksvåg Haugen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dagny Faksvåg Haugen

Dagny Faksvåg Haugen
06.09.2007
Palliativ behandling bør i størst mulig grad foregå i lokalmiljøet, men denne målsettingen må ikke gå utover kvaliteten på tilbudet Mange pasienter lever med kreft eller annen langtkommen sykdom i...
Dagny Faksvåg Haugen, Marit S. Jordhøy, Per Engstrand, Sten Erik Hessling, Helge Garåsen
26.01.2006
Målet med all palliasjon er å oppnå best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende gjennom lindring av symptomer og plager. En god organisering av helsetjenestene er en viktig forutsetning for...
Stein Kaasa, Dagny Faksvåg Haugen, Jan Henrik Rosland
26.01.2006
Det er et mål at kvaliteten på pasientbehandlingen ved norske sykehus og i primærhelsetjenesten holder høy internasjonal standard. Dette gjelder i like høy grad for palliativ medisin som for andre...
Dagny Faksvåg Haugen
23.02.2006
Doyle, Derek Hanks, Geoffrey Cherny, Nathan Calman, Kenneth Oxford textbook of palliative medicine 3. utg. 1 270 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2005. Pris GBP 60 ISBN: 0-19-856698-0...
Stein Kaasa, Dagny Faksvåg Haugen
26.01.2006
Alle pasienter har rett til god omsorg ved livets slutt. Dette forutsetter systematisk kartlegging av symptomer og plager, målrettet diagnostikk og god kommunikasjon Frem til midten av 1980-årene var...
Stein Kaasa, Dagny Faksvåg Haugen
26.01.2006
Siden midten av 1980-årene har det vært foreslått flere definisjoner av «palliativ medisin». Verdens helseorganisasjon (WHO) har to, en fra 1990 ( 1 ) og en fra 2002 ( 2 ), European Association for...
Irmelin Bergh, Nina Aass, Dagny Faksvåg Haugen, Stein Kaasa, Marianne Jensen Hjermstad
10.01.2012
The Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) is the most widely used instrument for assessing symptoms in palliative medicine. A new, revised version, ESAS-r, has recently been developed, and it is...
Odd Jarle Kjørstad, Dagny Faksvåg Haugen
19.02.2013
Almost 60 % of cancer patients are cured by cancer treatment ( 1 ). This group does not require special guidelines for CPR ( 2 ) in the event of cardiac arrest ( 3 ). For patients in a palliative...
Dagny Faksvåg Haugen
29.11.2011
Renzenbrink, Irene Caregiver stress and staff support in illness, dying and bereavement 203 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 30 ISBN 978-0-19-959040-7 Temaet er...
Dagny Faksvåg Haugen
20.09.2011
Ellershaw, John Wilkinson, Susie Care of the dying A pathway to excellence. 2. utg. 260 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2010. Pris GBP 28 ISBN 978-0-19-955083-8 Helsetjenestene ved...
Dagny Faksvåg Haugen
09.08.2011
Caraceni, Augusto Grassi, Luigi Delirium Acute confusional states in palliative medicine. 2. utg. 275 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 55 ISBN 978-0-19-957205-2 Få...
Dagny Faksvåg Haugen
10.12.2013
Abel, Emily K. The inevitable hour A history of caring for dying patients in America. 226 s, ill. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2013. Pris USD 33 ISBN 978-1-4214-0919-1 Denne...
Odd Jarle Kjørstad, Dagny Faksvåg Haugen
19.02.2013
Nær 60 % av kreftpasientane vert kurerte av kreftbehandlinga ( 1 ). Denne gruppa treng ikkje særskilte retningsliner med tanke på hjarte-lunge-redning (HLR) ( 2 ) ved eventuell...
Dagny Faksvåg Haugen
19.02.2013
Legeforeningen har anbefalt å opprette kompetanseområder på veldefinerte fagområder som griper inn i tre eller flere spesialiteter. På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet...
Dagny Faksvåg Haugen
08.09.2015
Neergaard, Mette Asbjørn Larsen, Henrik Palliativ medicin En lærebog. 559 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2015. Pris DKK 475 ISBN 978-87-628-1226-0 Danskene har siden 2002 hatt en håndbok i...