Klokt og grundig om vanskelig tilstand

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Caraceni, Augusto

  Grassi, Luigi

  Delirium

  Acute confusional states in palliative medicine. 2. utg. 275 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 55

  ISBN 978-0-19-957205-2

  Få hendelser er så opprivende for en familie eller for personellet på post som en akutt forvirringstilstand med voldsom, utagerende atferd hos en alvorlig syk person. Akutt delirium er da også blant de mest utfordrende tilstander innen geriatri, intensivmedisin og palliasjon, og den er erfaringsmessig ikke viet nok oppmerksomhet. En særskilt utfordring er knyttet til hypoaktivt delirium, som ofte ikke oppdages, men har stor prognostisk betydning.

  Dette er en lærebok om delirium, skrevet av en psykiater og en nevrolog med betydelig erfaring fra palliativ medisin. Begge forfatterne er italienske, og det er flere steder et litt komplisert, snirklete engelsk. Den fremstår likevel som leservennlig, med oversiktlig layout, innbydende innbinding og en talende omslagsillustrasjon.

  Her dekkes alle aspekter ved delirium: epidemiologi, patofysiologi og etiologi, klinisk presentasjon, diagnostikk og behandling. Utgivelsen er krydret med pasienteksempler og illustrerende kasuistikker. Delirium med svært ulik etiologi behandles – «palliative medicine» i tittelen bør tolkes i veldig vid forstand. Postoperativt delirium, delirium hos barn, delirium hos gamle og delirium ved kreftsykdom samt terminalt delirium er viet spesiell oppmerksomhet. Et eget kapittel om pårørende er nytt i denne annenutgaven, der drøftes det grundig hvordan delirium og terminal sykdom virker inn på dem som står rundt pasienten og hvordan patologiske sorgreaksjoner kan forebygges. Siste del er en svært fyldig referanseliste på 50 sider og et appendiks med de fem mest brukte kartleggingsverktøyene for delirium.

  Forfatterne har enorm innsikt i og oversikt over sitt tema, og utgivelsen fremstår nesten som for grundig og detaljert. Er det f.eks. realistisk at alle pasienter med delirium skal gjennomgå full nevrologisk undersøkelse? Samtidig benyttes spennende innfallsvinkler i skjæringspunktet mellom palliasjon, nevrologi og psykiatri.

  Delirium er en skattkiste for alle som ønsker å lære mer om denne krevende tilstanden, uavhengig av medisinsk fagområde. Den bør også være tilgjengelig som oppslagsbok der man støter på deliriøse pasienter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media