Bruu A-L

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bruu A-L

Jensenius M, Gerlyng P, Hasle G, Hopen G, Vene S, Bruu A-L
30.06.1998
Sammendrag Flekkfebersykdommer (flåttbårne rickettsioser) er viktige zoonoser som forekommer i mange tropiske og subtropiske strøk. I løpet av det siste tiåret har antall diagnostiserte tilfeller...
Jensenius M, Gundersen SG, Vene S, Bruu A-L
30.11.1997
Sammendrag Denguefeber, og dens alvorlige variant hemoragisk denguefeber, er i løpet av de siste tiårene blitt et betydelig globalt helseproblem. Sykdommen er nå endemisk i folkerike områder i bl.a...
Jensenius M, Mæland A, Kvale D, Farstad IN, Vene S, Bruu A-L
10.11.1997
Sammendrag Q-feber er en viktig zoonose som forekommer i samtlige verdensdeler. Til forskjell fra de fleste andre europeiske land, har vi foreløpig ingen holdepunkter for endemisk smitte i Norge,...
Fjær RB, Abrahamsen TG, Bruu A-L, Hansen TWR
20.04.1997
Sammendrag Omtrent 0,5-1% av nyfødte er infisert med cytomegalovirus (CMV), men bare én av ti har symptomer/tegn på dette ved fødselen, oftest i form av hepatosplenomegali, trombocytopeni og/eller...
Andersen FR, Birkeland FG, Bø G, Eidstø A, Bruu A-L
20.11.1996
Sammendrag Akutt gastroenteritt er en meget hyppig infeksjonssykdom og vil i mange tilfeller være næringsmiddelbåren. I Søgne har vi kartlagt et utbrudd av akutt gastroenteritt forårsaket av Norwalk-...
Bruu A-L
28.02.1996
Erfaringer med nukleinsyrepåvisning og ratioundersøkelse i perioden 1991-94 Sammendrag Ved akutt encefalitt er det viktig å foreta virologiske undersøkelser for om mulig å kunne bekrefte klinisk...