Cytomegalovirusinfeksjon hos nyfødte

Fjær RB, Abrahamsen TG, Bruu A-L, Hansen TWR Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Omtrent 0,5-1% av nyfødte er infisert med cytomegalovirus (CMV), men bare én av ti har symptomer/tegn på dette ved fødselen, oftest i form av hepatosplenomegali, trombocytopeni og/eller hjerneaffeksjon. Av de resterende ni vil kanskje én senere utvikle sekvele i form av nedsatt hørsel og/eller mental retardasjon. Infeksjon med cytomegalovirus kan også akkvireres i nyfødtperioden, og vil da kunne forårsake pneumoni og/eller et sepsisliknende sykdomsbilde, muligens også gastrointestinale symptomer som tarmblødning og dårlig vektøkning. Vi har diagnostisert CMV-infeksjon hos ti nyfødte/spedbarn, og beskriver disse med tanke på symptomer, diagnostikk og behandling. Behandling med ganciklovir er under klinisk utprøvning hos nyfødte med CMV-infeksjon, og ble gitt til to av våre pasienter med tilsynelatende godt resultat.

Anbefalte artikler