Cytomegalovirusinfeksjon hos nyfødte

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Omtrent 0,5-1% av nyfødte er infisert med cytomegalovirus (CMV), men bare én av ti har symptomer/tegn på dette vedfødselen, oftest i form av hepatosplenomegali, trombocytopeni og/eller hjerneaffeksjon. Av de resterende ni vil kanskjeén senere utvikle sekvele i form av nedsatt hørsel og/eller mental retardasjon. Infeksjon med cytomegalovirus kan ogsåakkvireres i nyfødtperioden, og vil da kunne forårsake pneumoni og/eller et sepsisliknende sykdomsbilde, muligens ogsågastrointestinale symptomer som tarmblødning og dårlig vektøkning. Vi har diagnostisert CMV-infeksjon hos tinyfødte/spedbarn, og beskriver disse med tanke på symptomer, diagnostikk og behandling. Behandling med ganciklovir erunder klinisk utprøvning hos nyfødte med CMV-infeksjon, og ble gitt til to av våre pasienter med tilsynelatende godtresultat.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media