Utbrudd av næringsmiddelbåren gastro- enteritt forårsaket av Norwalk-liknende virus

Andersen FR, Birkeland FG, Bø G, Eidstø A, Bruu A-L Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Akutt gastroenteritt er en meget hyppig infeksjonssykdom og vil i mange tilfeller være næringsmiddelbåren. I Søgne har vi kartlagt et utbrudd av akutt gastroenteritt forårsaket av Norwalk-liknende virus, som omfattet 250 mennesker i løpet av en uke. Utbruddet skyldtes sannsynligvis smittespredning fra ansatte i et bakeri til kremkaker på grunn av sviktende hygieniske rutiner. Tradisjonelle analysemetoder med dyrking av avføring fra syke og måling av antistofftitre har liten verdi ved utbrudd forårsaket av virus. Elektronmikroskopi av avføring kan være nyttigere, men det er kostbart. Påvisning av virusnukleinsyre i avføring kan representere en vesentlig diagnostisk gevinst. Ved utbrudd av næringsmiddelbåren gastroenteritt er det svært viktig med nært samarbeid mellom næringsmiddeltilsyn, kommunelege, befolkning og næringsmiddelbedrift.

Anbefalte artikler