Utbrudd av næringsmiddelbåren gastro- enteritt forårsaket av Norwalk-liknende virus

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Akutt gastroenteritt er en meget hyppig infeksjonssykdom og vil i mange tilfeller være næringsmiddelbåren. I Søgne harvi kartlagt et utbrudd av akutt gastroenteritt forårsaket av Norwalk-liknende virus, som omfattet 250 mennesker i løpetav en uke. Utbruddet skyldtes sannsynligvis smittespredning fra ansatte i et bakeri til kremkaker på grunn av sviktendehygieniske rutiner. Tradisjonelle analysemetoder med dyrking av avføring fra syke og måling av antistofftitre har litenverdi ved utbrudd forårsaket av virus. Elektronmikroskopi av avføring kan være nyttigere, men det er kostbart.Påvisning av virusnukleinsyre i avføring kan representere en vesentlig diagnostisk gevinst. Ved utbrudd avnæringsmiddelbåren gastroenteritt er det svært viktig med nært samarbeid mellom næringsmiddeltilsyn, kommunelege,befolkning og næringsmiddelbedrift.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media