Virologisk diagnostikk ved akutt encefalitt

Bruu A-L Om forfatteren
Artikkel

Erfaringer med nukleinsyrepåvisning og ratioundersøkelse i perioden 1991-94

Sammendrag


Ved akutt encefalitt er det viktig å foreta virologiske undersøkelser for om mulig å kunne bekrefte klinisk diagnose. Undersøkelse av hjernebiopsimateriale ved mistanke om herpes simplex-virusencefalitt ble tidligere betraktet som “gullstandarden”, men prøvetakingen krever erfaring og er ikke uten risiko. Påvisning av virusnukleinsyre i spinalvæske ved polymerasekjedereaksjonen (PCR) er i dag den mest aktuelle diagnostiske metode i akuttfasen av sykdommen. Ratioundersøkelse, dvs. bestemmelse av forholdet mellom IgG-antistoff i serum og spinalvæske, anbefales i rekonvalesentperioden. Ved Avdeling for virologi, Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa), ble det fra 1991 til 1994 gjort laboratoriefunn forenlig med akutt encefalitt hos i alt 42 pasienter. Av disse hadde 21 herpes simplex- og åtte varicella zoster-encefalitt, mens enterovirusinfeksjon ble påvist hos ni pasienter. Nukleinsyre i spinalvæsken ble påvist hos 21 pasienter, mens 16 hadde patologisk ratio. Vi anser PCR som et verdifullt diagnostisk hjelpemiddel i de to første sykdomsukene. For prøver tatt senere i sykdomsforløpet gir ratio større utbytte.

Anbefalte artikler