Virologisk diagnostikk ved akutt encefalitt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Erfaringer med nukleinsyrepåvisning og ratioundersøkelse i perioden 1991-94

  Sammendrag

  Ved akutt encefalitt er det viktig å foreta virologiske undersøkelser for om mulig å kunne bekrefte klinisk diagnose.Undersøkelse av hjernebiopsimateriale ved mistanke om herpes simplex-virusencefalitt ble tidligere betraktet som"gullstandarden", men prøvetakingen krever erfaring og er ikke uten risiko. Påvisning av virusnukleinsyre i spinalvæskeved polymerasekjedereaksjonen (PCR) er i dag den mest aktuelle diagnostiske metode i akuttfasen av sykdommen.Ratioundersøkelse, dvs. bestemmelse av forholdet mellom IgG-antistoff i serum og spinalvæske, anbefales irekonvalesentperioden. Ved Avdeling for virologi, Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa), ble det fra 1991 til1994 gjort laboratoriefunn forenlig med akutt encefalitt hos i alt 42 pasienter. Av disse hadde 21 herpes simplex- ogåtte varicella zoster-encefalitt, mens enterovirusinfeksjon ble påvist hos ni pasienter. Nukleinsyre i spinalvæsken blepåvist hos 21 pasienter, mens 16 hadde patologisk ratio. Vi anser PCR som et verdifullt diagnostisk hjelpemiddel i deto første sykdomsukene. For prøver tatt senere i sykdomsforløpet gir ratio større utbytte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media