Brekke M

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Brekke M

Brekke M, Steinert S, Bakke HK
20.10.1999
Unge leger bør tilbys utdanningsstilling hos erfarne allmennpraktikere Dersom den ikke forsvinner i politisk uenighet og sommel (1), vil fastlegereformen om et drøyt år føre til en vesentlig...
Bendz B, Mangschau A, Eritsland J, Müller C, Brekke M
30.09.1999
Sammendrag Mange pasienter med hjertestans i forløpet av et akutt hjerteinfarkt får ikke medikamentell trombolyse på grunn av frykt for alvorlige blødningskomplikasjoner etter hjerte-lunge-redning...
Brekke M, Steinert SR
30.09.1999
Populasjonsansvarets faglige innhold må defineres Nyhetsfaktoren i den bebudede fastlegeordningen er legens populasjonsansvar . På mange mindre steder er dette ingen nyhet (og man er mer opptatt av å...
Brekke M, Kvien TK
30.04.1999
Tidlig diagnose og aktiv behandling er avgjørende Reumatoid artritt er en kronisk, potensielt aggressiv sykdom som vanligvis har betydelig innvirkning på pasientens fysiske, psykiske og sosiale...
Brekke M
20.10.1998
Norsk allmennmedisin har siden 1970-årene vært preget av entusiastisk fagutvikling i teori og praksis. At allmennlegens prestisje er blitt gjenreist, har avspeilt seg på en rekke områder: Vi fikk...
Brekke M
20.04.1998
Ett av feltene på utkastet til nytt journalkort for helsestasjonen er forsynt med advarselen “Bruk blyant!”. Dette er verken adressefeltet eller feltet for husstandsmedlemmer, heller ikke er det...
Mangschau A, Bendz B, Rostrup M, Eritsland J, Müller C, Kjellevand TO, Brekke M
20.02.1998
Sammendrag 20 pasienter med akutte transmurale hjerteinfarkter og sykehistorie på under seks timer ble behandlet med akutt angioplastikk. Mediantiden fra henholdsvis symptomdebut og...
Brekke M, Kuiper K
20.02.1998
Sammendrag Kateterbehandling med ballongdilatasjon er nå den mest brukte invasive teknikk for koronar revaskularisering hos pasienter med angina pectoris. I 1997 ble mer enn 3500 pasienter med...
Brekke M
10.01.1998
Sammendrag Ulikheter i levekår mellom områder og innen områder avspeiler seg i ulikheter når det gjelder sykelighet og dødelighet. I artikkelen drøftes denne sammenhengen, og det vises til...
Brekke M, Hjortdahl P, Thelle DS, Celius EG, Heldal E, Joner G, Kvien TK
10.01.1998
Sammendrag Innbyggernes levekår varierer svært mellom ulike deler av Oslo, og aldersjustert dødelighet viser en parallell variasjon. Vi ønsket å vite mer om variasjoner i sykelighet. Vi valgte derfor...
Brekke M
10.03.1997
Allmennlegen mellom pasient og samfunn Allmennlegens rolle har i vårt land tradisjonelt gått utover konsultasjonsrommets grenser. Det er ikke mer enn 15 år siden distriktslegen satt som formann i...