Angioplastikk ved akutt hjerteinfarkt

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  20 pasienter med akutte transmurale hjerteinfarkter og sykehistorie på under seks timer ble behandlet med akuttangioplastikk. Mediantiden fra henholdsvis symptomdebut og innleggelsestidspunkt til etablering av reperfusjon var 190og 52 minutter. Hos samtlige ble det oppnådd et angiografisk godt resultat uten alvorlige komplikasjoner. Allepasientene ble umiddelbart smertefrie, og ingen pasienter døde, fikk reinfarkt eller trengte sykehusinnleggelse deførste tre månedene.

  Åtte pasienter gjennomførte arbeids-EKG ved utreise og de resterende 12 ved kontroll etter seks uker, uten at detvar påvisbar iskemi eller angina. Den mediane ejeksjonsfraksjonen var normal en uke og seks uker etter behandling (58og 57%, ikke signifikant). Åtte pasienter ble undersøkt en uke og seks uker etter infarktdebut medmyokardperfusjonsscintigrafi. Perfusjonsdefektene forsvant helt eller delvis hos seks pasienter (< 3-4 timerssykehistorie), mens de hos to pasienter (> 5 timers sykehistorie) var uendret ved kontroll. Bedringen kan være etuttrykk for intial stunning/hibernering som gradvis oppheves. Akutt angioplastikk ved akutt hjerteinfarkt er et godt ogtrygt alternativ til trombolyse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media