Angioplastikk ved akutt hjerteinfarkt

Mangschau A, Bendz B, Rostrup M, Eritsland J, Müller C, Kjellevand TO, Brekke M Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


20 pasienter med akutte transmurale hjerteinfarkter og sykehistorie på under seks timer ble behandlet med akutt angioplastikk. Mediantiden fra henholdsvis symptomdebut og innleggelsestidspunkt til etablering av reperfusjon var 190 og 52 minutter. Hos samtlige ble det oppnådd et angiografisk godt resultat uten alvorlige komplikasjoner. Alle pasientene ble umiddelbart smertefrie, og ingen pasienter døde, fikk reinfarkt eller trengte sykehusinnleggelse de første tre månedene.

Åtte pasienter gjennomførte arbeids-EKG ved utreise og de resterende 12 ved kontroll etter seks uker, uten at det var påvisbar iskemi eller angina. Den mediane ejeksjonsfraksjonen var normal en uke og seks uker etter behandling (58 og 57%, ikke signifikant). Åtte pasienter ble undersøkt en uke og seks uker etter infarktdebut med myokardperfusjonsscintigrafi. Perfusjonsdefektene forsvant helt eller delvis hos seks pasienter (< 3-4 timers sykehistorie), mens de hos to pasienter (> 5 timers sykehistorie) var uendret ved kontroll. Bedringen kan være et uttrykk for intial stunning/hibernering som gradvis oppheves. Akutt angioplastikk ved akutt hjerteinfarkt er et godt og trygt alternativ til trombolyse.

Anbefalte artikler