Angioplastikk ved hjertestans

Bendz B, Mangschau A, Eritsland J, Müller C, Brekke M Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Mange pasienter med hjertestans i forløpet av et akutt hjerteinfarkt får ikke medikamentell trombolyse på grunn av frykt for alvorlige blødningskomplikasjoner etter hjerte-lunge-redning. Disse unndras derved muligheten for rask reperfusjon, som er den viktigste behandlingen for reduksjon av infarktstørrelsen og for bedring av langtidsprognosen.

Ved Ullevål sykehus har vi behandlet utvalgte pasienter med angioplastikk etter vellykket gjenoppliving og akutt hjerteinfarkt, og vi presenterer her våre erfaringer med våre ti første pasienter. Sju overlevde, og alle hadde velbevart venstre ventrikkel-funksjon ved senere kontroller. Metoden er trygg og god som primærbehandling hos pasienter som ikke kan få medikamentell trombolyse.

Anbefalte artikler