Antitrombotisk behandling ved perkutan transluminal koronar angioplastikk

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Kateterbehandling med ballongdilatasjon er nå den mest brukte invasive teknikk for koronar revaskularisering hospasienter med angina pectoris. I 1997 ble mer enn 3500 pasienter med kransåresykdom behandlet med perkutan transluminalkoronar angioplastikk (PTCA) i Norge.

  Ballongtraumet mot karveggen er et sterkt stimuli for aktivering av samtlige hemostasefaktorer. Pasienter medustabil angina pectoris og akutt hjerteinfarkt har ytterligere økt risiko for tromboembolisk okklusjon under og etterPTCA. Stentimplantasjon, som nå gjøres hos mer enn 50% av PTCA-pasientene, utgjør også en risiko for trombedanning.

  Antitrombotisk behandling er nødvendig for å redusere antall tromboemboliske komplikasjoner og bedre resultatene avkateterbehandling for kransåresykdom. Platehemmende behandling med acetylsalisylsyre og heparinbehandling har godtdokumentert effekt på resultatet av PTCA-behandling for alle pasientkategorier. Høyrisikopasienter kantilleggsbehandles med GP IIb-IIIa-hemmere.

  Pasienter med akutt hjerteinfarkt skal ha acetylsalisylsyre og heparin før PTCA og heparin etter PTCA. Vedstentimplantasjon gis platehemmende kombinasjonsbehandling med acetylsalisylsyre og tiklopidin. Artikkelen bygger pålitteraturstudier, egne erfaringer og praksis ved Haukeland Sykehus og Ullevål sykehus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media