Samfunnsmedisinens kjerne

Bjørndal A Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Er samfunnsmedisinen et eget fag? Mangler samfunnsmedisinen en presis beskrivelse? Er akademisk samfunnsmedisin kun navn på en paraply? Det kan virke underlig å diskutere slike spørsmål når det faktisk er ansatt 500-600 samfunnsmedisinere i samfunnsmedisinske jobber i Norge. Det kan også virke farlig å drøfte mulig svakhet fordi det kanskje kan bekrefte fordommer om samfunnsmedisinen blant representanter for den teknisk-kliniske medisin og blant arbeidsgivere. Likevel må vi våge denne diskusjonen. Samfunnsmedisinere må klargjøre hva som er kjernen i deres arbeid og gjennom denne avklaring styrke det faglige selvbilde og øke gjennomslagskraften i samfunnet.

Anbefalte artikler