Har samfunnsmedisinere tilfredsstillende tilgang til viktige informasjonskilder?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vi spurte norske samfunnsmedisinere om hvilke informasjonskilder de brukte som underlag for sin medisinsk-fagligerådgivning, hvordan de hentet inn informasjon og hvordan de bedømte informasjonens gyldighet. I alt fikk vi tilbake 348spørreskjemaer (67%). Rettskilder, andre oppslagsverk/fagbøker, forskjellige faglige instanser og kolleger ble angittsom de viktigste informasjonskildene. Bibliotek var vanskelig tilgjengelig for de fleste. Litteraturdatabaser ble brukti liten grad. 30% angav at de ofte hadde problemer med å finne relevant informasjon, 56% hadde problemer av og til.Mange syntes det var tungvint å få tak i informasjon, at det var vanskelig å vite hvor man skulle søke og at det varvanskelig å få avsatt tid. For å bedømme den vitenskapelige verdien av en faglig artikkel sammenholdt de flesteinnholdet med egen erfaring. Aktuell forskningsbasert medisinsk informasjon ble i liten grad innhentet og utnyttet somen del av fagutøvelsen. Samfunnsmedisinerne var stort sett svært homogene i sin beskrivelse av hvordan de innhentetinformasjon. Vi fant nesten ingen forskjeller mellom spesialister og ikke-spesialister. Undersøkelsen viser atsamfunnsmedisinerne i kommunene ikke har tilfredsstillende tilgang til potensielt viktige informasjonskilder. Den typebarrierer mange støter på når informasjon skal innhentes, må møtes med spesielt tilpassede informasjonstjenester forsamfunnsmedisinerne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media