Bjerkedal T

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjerkedal T

Claussen B, Bjerkedal T
10.06.1999
Sammendrag I 1991 ble kriteriene for innvilging av uførepensjon strammet inn. Denne artikkelen er fra en av evalueringene som myndighetene tok initiativ til. To utvalg av førstegangssøkere i 1990 og...
Claussen B, Bjerkedal T
10.06.1999
Sammendrag Kilder til livsopphold hos dem som fikk avslag på søknad om uførepensjon før og etter innstrammingen i 1991 er et sosialpolitisk viktig tema. Alle førstegangssøkere fra Østfold og Møre og...
Bjerkedal T, Thune O, Irgens LM
20.02.1999
Sammendrag Årlig antall 16-24-åringer som uførepensjoneres øker. Av tiltak som kunne komme på tale for å motvirke denne tendensen ville være tidlig diagnose av barn med økt risiko for varig...
Bjerkedal T
10.06.1998
Sammendrag I årene 1976-93 var det en 15% økning i uførepensjonering av 16-24-åringer her i landet. Økningen gjelder i hovedsak primærdiagnosene medfødte misdannelser og mental retardasjon. Dette er...
Bjerkedal T, Osnes K, Finne PH, Irgens LM
10.11.1997
Sammendrag Blant barn med lav fødselsvekt (under 2500 g) har det fra 1967 til 1993 skjedd en betydelig reduksjon i andelen dødfødte og en markert bedring i overlevelsen av de levendefødte. Av dem som...
Wergeland E, Bjerkedal T, Andersen A, Mowé G
20.01.1997
Sammendrag For å anslå forbruket av yrkesskadetrygd ved yrkesrelaterte sykdommer som gir rett til erstatning etter folketrygdloven, er situasjonen for pasienter med pleuramesoteliom undersøkt...
Andersen S, Berg JE, Bjerkedal T, Alveberg PØ
10.10.1996
Sammendrag Samtlige klienter, 482 personer (158 kvinner, 324 menn), innlagt i 1984-85 ved seks institusjoner for rusmiddelmisbrukere er etterundersøkt med hensyn til dødelighet etter ti år...