Bruk av yrkesskadetrygd ved yrkessykdom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  For å anslå forbruket av yrkesskadetrygd ved yrkesrelaterte sykdommer som gir rett til erstatning etterfolketrygdloven, er situasjonen for pasienter med pleuramesoteliom undersøkt. Pleuramesoteliom, som er forårsaket avinhalasjon av asbeststøv, er valgt fordi yrkeseksponering som berettiger til yrkesskadeerstatning, kan anslås åforeligge i 70-80% av tilfellene.

  For 662 menn og 104 kvinner registrert med pleuramesoteliom i Kreftregisteret i 1970-93, var det i Rikstrygdeverketfrem til juni 1996 behandlet sak for 163 menn, men ikke for noen av kvinnene. Ytterligere 25-30 pasienter kan ha værtregistrert med sak ved lokale trygdekontor. Alt i alt betyr det at maksimum en tredel av dem som var berettiget, harfått yrkesskadetrygd. Dekningsgraden vil være enda dårligere ved sykdommer der sammenhengen med yrket ikke er så klarsom ved pleuramesoteliom og derfor krever mer utredning. For å bedre situasjonen anbefales det at nasjonalesykdomsregistre, som Kreftregisteret, pålegges å melde fra til Rikstrygdeverket når tilfeller av mulige yrkesrelatertesykdommer blir registrert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media