Bruk av yrkesskadetrygd ved yrkessykdom

Wergeland E, Bjerkedal T, Andersen A, Mowé G Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


For å anslå forbruket av yrkesskadetrygd ved yrkesrelaterte sykdommer som gir rett til erstatning etter folketrygdloven, er situasjonen for pasienter med pleuramesoteliom undersøkt. Pleuramesoteliom, som er forårsaket av inhalasjon av asbeststøv, er valgt fordi yrkeseksponering som berettiger til yrkesskadeerstatning, kan anslås å foreligge i 70-80% av tilfellene.

For 662 menn og 104 kvinner registrert med pleuramesoteliom i Kreftregisteret i 1970-93, var det i Rikstrygdeverket frem til juni 1996 behandlet sak for 163 menn, men ikke for noen av kvinnene. Ytterligere 25-30 pasienter kan ha vært registrert med sak ved lokale trygdekontor. Alt i alt betyr det at maksimum en tredel av dem som var berettiget, har fått yrkesskadetrygd. Dekningsgraden vil være enda dårligere ved sykdommer der sammenhengen med yrket ikke er så klar som ved pleuramesoteliom og derfor krever mer utredning. For å bedre situasjonen anbefales det at nasjonale sykdomsregistre, som Kreftregisteret, pålegges å melde fra til Rikstrygdeverket når tilfeller av mulige yrkesrelaterte sykdommer blir registrert.

Anbefalte artikler