Norske stoffmisbrukeres dødelighet etter innleggelse i ulike typer institusjoner

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Samtlige klienter, 482 personer (158 kvinner, 324 menn), innlagt i 1984-85 ved seks institusjoner forrusmiddelmisbrukere er etterundersøkt med hensyn til dødelighet etter ti år. Institusjonene ble gruppert etterinstitusjonstype, tre som psykiatriskorienterte institusjoner, tre som kollektiver/attføringsinstitusjoner. Totalt døde97 personer (20%) i løpet av tiåret etter innleggelse, noe som svarer til en dødelighetsrate på 2,3 per 100observasjonsår. Dødelighetsraten for menn fra psykiatriskorienterte institusjoner var 2,8, for kvinner 2,0. Forklienter innlagt i kollektiver/attføringsinstitusjoner var dødelighetsraten for menn 2,0 per 100 observasjonsår, forkvinner 0,6. Insidensrateratio mellom de to typer tiltak var 1,6 (95% KI 1,0-2,6). Eksklusive gruppen som var 21-25 årved innleggelse, hadde klienter fra psykiatriskorienterte institusjoner 110% høyere dødelighet enn klienter frakollektiver/attføringsinstitusjoner (relativ risiko 2,1; 95% KI 1,1-4,1).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media