Bernt Lindtjørn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bernt Lindtjørn

Bernt Lindtjørn, Gunnar Bjune
23.02.2006
Ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo tilbys toårige masterutdanninger innen internasjonal helse. Studiene er svært aktuelle for norske leger som ønsker å arbeide i...
Bernt Lindtjørn
10.08.2006
helseorganisasjon, Verdens Working together for health The world health report 2006. 209 s, tab, ill. Genève: WHO, 2006. Pris CHF 40 ISBN 92-4-156317-6 I årets rapport om verdens helse fra Verdens...
Bernt Lindtjørn
20.05.2004
Barn nektes poliovaksine i Nigeria Målsettingen til Verdens helseorganisasjon (WHO) er å utrydde poliomyelitt innen 2005. Nå har WHO og UNICEF møtt uventede problemer med massevaksinering av barn i...
Bernt Lindtjørn
02.12.2004
HIV-barn trenger antiretroviral behandling I 2002 startet Verdens helseorganisasjon en storstilt kampanje for at flere AIDS-pasienter i verdens fattige land skal få antiretroviral behandling. To år...
Bernt Lindtjørn
21.10.2004
Addis Ababa Fistula Hospital Barneekteskap er vanlig i Etiopia, og tidlig ekteskap øker farene for skader på unge kvinner under fødsel. Spesielt er risikoen for utvikling av vesiko- eller...
Bernt Lindtjørn
18.03.2004
Rike land kan lære av fattige land En god helseintervensjon er en aktivitet som kan vedlikeholdes over år, ha en høy kostnad-nytte-effekt, være rettet mot et viktig folkehelseproblem og på sikt bedre...
Bernt Lindtjørn
09.09.2004
Mangel på helsepersonell Det er et stort behov for helsepersonell i Afrika for å bekjempe den alvorlige HIV-epidemien. Dette økte personalbehovet sammenfaller i tid med at mange høyt utdannede...
Bernt Lindtjørn
16.12.2004
Hungersnød enda en gang Den etiopiske regjeringen melder igjen om omfattende hungersnød ( 1 ). 12,6 millioner mennesker kan trenge matvarehjelp i 2005. I enkelte områder i landet er det en økende...
Bernt Lindtjørn
05.02.2004
Behandling og vaksinering mot Ebola-virus Fryktede hemoragiske febersykdommer i Afrika omfatter blant annet sykdommer forårsaket av Marburg-virus, Ebola-virus, Rift Valley-febervirus og Lassa-viruset...
Bernt Lindtjørn
04.03.2004
Prioriteringer innen HIV-forskning Norge deltar i et stort EU-basert forskningsprosjekt for å bekjempe HIV/AIDS, tuberkulose og malaria. Dette prosjektet, European and Developing Countries Clinical...
Bernt Lindtjørn
22.04.2004
Økende forekomst av multiresistent tuberkulose Antall tilfeller av multiresistent tuberkulose i verden øker. Dette viser en ny studie fra 77 land som er gjennomført av Verdens helseorganisasjon og...
Bernt Lindtjørn
12.08.2004
WHO gir etter for press om malariabehandling Økende resistens mot malariamedisinene, spesielt klorokin, er en av årsakene til at så mange som to millioner mennesker dør hvert år av sykdommen...
Bernt Lindtjørn
17.06.2004
«I Vesten lager de biler – vi dør i dem» Dette var overskriften på en artikkel i avisen The East African , som kommer ut i Nairobi. Hvert år dør 1,2 millioner mennesker i trafikkulykker, de fleste i...
Bernt Lindtjørn
07.10.2004
Helsepersonell flytter fra fattige til rike land «Som helsearbeidere blir vi så dårlig betalt at jeg planlegger å reise. Jeg vil ikke reise. Jeg ønsker å arbeide i et mer moderne helsevesen. Jeg...
Bernt Lindtjørn
26.08.2004
Klimaendringer forklarer ikke økt forekomst av malaria Om lag 3 000 barn dør hver dag av malaria, og det har vært er en fordobling av antall dødsfall de siste 25 år. Skyldes økningen global...
Bernt Lindtjørn
01.07.2004
Mangel på helsepersonell Det er et stort behov for helsepersonell i Afrika for å bekjempe den alvorlige HIV-epidemien. Dette økte personalbehovet sammenfaller i tid med at mange høyt utdannede...
Bernt Lindtjørn
19.02.2004
Essensielle legemidler Essensielle legemidler er kostnadseffektive medisiner som er viktige sett ut fra et folkehelseperspektiv. Begrepet innebærer at noen medisiner er viktigere enn andre...
Bernt Lindtjørn
06.01.2005
Knapphet på nye malariamedisiner Verdens helseorganisasjon (WHO) og UNICEF startet våren 2004 et samarbeid med legemiddelindustrien med tanke på å utvikle nye kombinasjonspreparater der artemisinin...