Verdens helse

Bernt Lindtjørn Om forfatteren
Artikkel

Knapphet på nye malariamedisiner

Verdens helseorganisasjon (WHO) og UNICEF startet våren 2004 et samarbeid med legemiddelindustrien med tanke på å utvikle nye kombinasjonspreparater der artemisinin kombineres med andre virkestoffer. Helsemyndighetene i 40 land anbefaler nå artemisininbaserte medikamenter som førstevalg i behandlingen av malaria.

Nå har denne utviklingen støtt på hindringer (1). Verdens helseorganisasjon melder om mangel på nyere malariamedisiner, særlig artemisininbaserte medikamenter. Disse medikamentene er effektive mot en særlig farlig form for malaria, forårsaket av Plasmodium falciparum, som er dødelig.

I 2001 var behovet for disse preparatene 200 000 behandlinger. I dag er behovet ti millioner behandlinger per år, og behovet forventes å øke til 60 millioner behandlinger per år.

Problemet er først og fremst mangelfull produksjonskapasitet. Det tar et halvt år å dyrke planten som danner råstoffet som er grunnlaget for artemisinin. Denne planten produseres i dag i Kina, hvor mulighetene for større produksjon er begrenset. Deretter tar det 3 – 5 måneder å fremstille selve preparatet. Inntil produksjonskapasiteten økes, anbefaler Verdens helseorganisasjon å bruke kinin i behandlingen av malaria.

Anbefalte artikler