Verdens helse

Bernt Lindtjørn Om forfatteren
Artikkel

HIV-barn trenger antiretroviral behandling

I 2002 startet Verdens helseorganisasjon en storstilt kampanje for at flere AIDS-pasienter i verdens fattige land skal få antiretroviral behandling. To år senere får likevel færre enn 5 % av dem som trenger det, slik behandling. For barn er situasjonen enda verre. Over to millioner barn er HIV-infisert, de fleste i Afrika og India, og halvparten av dem vil dø før de fyller to år.

Det haster med å gi barn med AIDS god omsorg og antiretroviral behandling. Det er et stort behov for å utvikle og forenkle AIDS-behandlingen. Noen voksne har problemer med å svelge de store tablettene, men produksjonen av legemidlene er i enda mindre grad tilpasset barnas behov. Antiretrovirale legemidler i flytende form lukter, og «voksne tabletter» er for store til at barn kan svelge dem. De billigste behandlingsalternativene for barn koster i dag om lag 1 300 amerikanske dollar, mens tilsvarende priser for behandling av voksne er mindre enn 200 amerikanske dollar.

I India øker diskriminering av AIDS-syke barn (1). Mange HIV-positive barn blir utvist fra skoler og barnehager og til og med utskrevet fra sykehus. Barns rettsvern må styrkes. På samme måte som diskriminering av HIV-positive voksne avtok da de fikk antiretroviral behandling, vil bedre tilgang på slik behandling til barn bedre barnas situasjon.

Anbefalte artikler