Verdens helse

Bernt Lindtjørn Om forfatteren
Artikkel

Mangel på helsepersonell

Det er et stort behov for helsepersonell i Afrika for å bekjempe den alvorlige HIV-epidemien. Dette økte personalbehovet sammenfaller i tid med at mange høyt utdannede helsearbeidere forlater kontinentet (brain drain) for å søke arbeid i rikere land. Av 4 000 leger utdannet i Etiopia arbeidet bare 1 400 i landet i 1999. Situasjonen er omtrent den samme i andre land. Mangelen på helsepersonell forverres også ved at HIV-epidemien ofte har rammet høyt utdannet personell.

Denne utviklingen skjer i en tid der behovet for å styrke bemanningen, spesielt for å forebygge HIV-epidemien og behandle AIDS-pasienter, er økende. Til dette arbeidet trengs god infrastruktur og godt kvalifisert personell.

Flere land melder nå om alvorlige og utilsiktede virkninger av den økte innsatsen mot HIV-epidemien. Det er den gode eksterne finansieringen av HIV-prosjekter som tiltrekker kvalifisert personell. Bemanningen av kliniske avdelinger og laboratorier svekkes. I Malawi er f.eks. bare 30 % av sykepleierstillingene ved universitetssykehuset besatt, og over 80 % av laboratorieteknikerne har funnet seg annet arbeid (1). Den økte innsatsen mot HIV bør også omfatte en generell støtte til helsesektoren.

Anbefalte artikler