Globalt samarbeid for bedre helse

Bernt Lindtjørn Om forfatteren
Artikkel

helseorganisasjon, Verdens

Working together for health

The world health report 2006. 209 s, tab, ill. Genève: WHO, 2006. Pris CHF 40

ISBN 92-4-156317-6

I årets rapport om verdens helse fra Verdens helseorganisasjon (WHO) beskrives blant annet den store mangelen på helsepersonell i verden. Mangelen er særlig stor i Afrika. Mens Afrika sør for Sahara har en firedel av verdens sykdomsbyrde, har kontinentet bare 4 % av verdens helsepersonell og bare 1 % av ressursene som brukes på helse. Dårlige muligheter til utdanning, dårlig lønns- og arbeidsforhold og sosial uro fører til at mange helsearbeidere flykter til rikere land. Det er et dystert scenario som beskrives i rapporten, og mangelen på helsepersonell går ut over livsviktige helseprogrammer.

Verdens helseorganisasjonen har regnet ut at verden trenger fire millioner leger, sykepleiere og jordmødre. Problemet er særlig stort og akutt i Afrika sør for Sahara. Afrika alene trenger 2,3 millioner helsearbeidere. Mange av helsearbeiderne er døde av AIDS, og flere har emigrert til rikere land, blant dem vestlige land og Australia. Rapporten oppfordrer de rike landene om å endre sin rekrutteringspolitikk.

Rapportens styrke er analysen av den nåværende situasjonen. Den er imidlertid noe svakere på å anbefale løsninger. Den forsøker å fremme en langsiktig plan for å bedre tilgangen på helsearbeidere. Tiltak for å bedre arbeidsforhold, bedre utdanningen og øke utdanningskapasitet og investeringene innen helsesektoren blir fremhevet som særlig viktige faktorer. Flere av disse tankene har vært fremmet tidligere. Nytt i boken er poengteringen av at det trengs et internasjonalt samarbeid for også å begrense flukten av arbeidskraft fra de fattige til de rike land. Slike tiltak kan imidlertid bli vanskelig å gjennomføre i en verden som i økende grad preges av globalisering med fri flyt av kapital og arbeidskraft.

Anbefalte artikler