Er det mulig å påvirke bruken av antibiotika?

Berild D Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


De siste årene har antibiotikaforbruket ved Aker sykehus økt jevnt, og det har vært en tendens til å erstatte smalspektrede antibiotika med nye bredspektrede og dyre antibiotika. Dette medfører en økt risiko for utvikling av antibiotikaresistens og har ført til økte medikamentutgifter.

I et forsøk på å bremse denne utviklingen utarbeidet vi skriftlige retningslinjer for antibiotikabruk basert på kjennskap til lokale resistensforhold. Disse ble utgitt i et hendig lommeformat. Det ble dessuten gitt systematisk undervisning i antibiotikabruk ved alle avdelinger.

Fra 1994 til 1995 falt forbruket av antibiotika med 9% målt i definerte døgndoser (DDD)/100 liggedøgn, mens besparelsen på antibiotikabudsjettet var på 24% svarende til 2,2 millioner kroner. Den relativt større kostnadsreduksjonen skyldtes omlegging av bruken fra bredspektrede til smalspektrede og billigere antibiotika.

Utviklingstendensen fra 1995 til 1996 viste en ytterligere nedgang, på 7% i definerte døgndoser per 100 liggedøgn.

Det ser ut til å være mulig å påvirke antibiotikaforskrivningen ved Aker sykehus ved hjelp av faste retningslinjer og et undervisningsopplegg for korrekt antibiotikabruk.

Anbefalte artikler