Dosering av aminoglykosider en gang i døgnet - en terapeutisk forenkling og et økonomisk fremskritt

Berild D, Sjursen H, Digranes A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Tradisjonelt er aminoglykosider blitt dosert tre ganger daglig, men de siste årene er det kommet både dyreeksperimentelle undersøkelser og kontrollerte kliniske studier som tyder på at aminoglykosider med fordel kan doseres én gang i døgnet (engangsdosering). Denne doseringsformen er minst like effektiv og sannsynligvis mindre toksisk enn dosering to eller tre ganger i døgnet (flergangsdosering). Rasjonalet for engangsdosering er at man oppnår et hurtigere og konsentrasjonsavhengig bakteriedrap. Dessuten opptrer færre bivirkninger fordi man unngår langvarige høye bunnkonsentrasjoner av aminoglykosid. Det er også en betydelig økonomisk og arbeidsbesparende gevinst ved engangsdosering. I artikkelen gjennomgås det farmakologiske og mikrobiologiske grunnlaget for engangsdosering og en del aktuell litteratur. Det gis praktiske retningslinjer for dosering av gentamicin og netilmicin.

Anbefalte artikler