Dosering av aminoglykosider en gang i døgnet - en terapeutisk forenkling og et økonomisk fremskritt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Tradisjonelt er aminoglykosider blitt dosert tre ganger daglig, men de siste årene er det kommet bådedyreeksperimentelle undersøkelser og kontrollerte kliniske studier som tyder på at aminoglykosider med fordel kandoseres én gang i døgnet (engangsdosering). Denne doseringsformen er minst like effektiv og sannsynligvis mindretoksisk enn dosering to eller tre ganger i døgnet (flergangsdosering). Rasjonalet for engangsdosering er at man oppnåret hurtigere og konsentrasjonsavhengig bakteriedrap. Dessuten opptrer færre bivirkninger fordi man unngår langvarigehøye bunnkonsentrasjoner av aminoglykosid. Det er også en betydelig økonomisk og arbeidsbesparende gevinst vedengangsdosering. I artikkelen gjennomgås det farmakologiske og mikrobiologiske grunnlaget for engangsdosering og en delaktuell litteratur. Det gis praktiske retningslinjer for dosering av gentamicin og netilmicin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media