Pneumokokkendokarditt i trikuspidalklaffene

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Bakterier av arten Streptococcus pneumoniae, pneumokokker, er blant de hyppigste årsakene til bakteriemi og sepsis. Desiste årene har insidensen av invasive pneumokokkinfeksjoner tiltatt betydelig i Norge, og indikasjonen forpneumokokkvaksine er nylig blitt utvidet. Diagnosen pneumokokkendokarditt stilles sjelden. Vi presenterer en pasientmed pneumokokkendokarditt i trikuspidalklaffene. Sykehistorien illustrerer denne sjeldne tilstanden og gir eksempler pånoen av de diagnostiske og terapeutiske vanskeligheter som kan være forbundet med høyresidig endokarditt. Vi gir ogsåen kort gjennomgang av litteraturen om invasive pneumokokkinfeksjoner generelt og om pneumokokkendokardittspesielt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media