Pneumokokkendokarditt i trikuspidalklaffene

Holm AM, Berild D Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Bakterier av arten Streptococcus pneumoniae, pneumokokker, er blant de hyppigste årsakene til bakteriemi og sepsis. De siste årene har insidensen av invasive pneumokokkinfeksjoner tiltatt betydelig i Norge, og indikasjonen for pneumokokkvaksine er nylig blitt utvidet. Diagnosen pneumokokkendokarditt stilles sjelden. Vi presenterer en pasient med pneumokokkendokarditt i trikuspidalklaffene. Sykehistorien illustrerer denne sjeldne tilstanden og gir eksempler på noen av de diagnostiske og terapeutiske vanskeligheter som kan være forbundet med høyresidig endokarditt. Vi gir også en kort gjennomgang av litteraturen om invasive pneumokokkinfeksjoner generelt og om pneumokokkendokarditt spesielt.

Anbefalte artikler