Berg-Johnsen J

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Berg-Johnsen J

Holmøy T, Berg-Johnsen J, Magnæs B
10.03.1999
Sammendrag Det er dokumentert at carotisendarterektomi forebygger hjerneslag og fører til økt langtidsoverlevelse hos pasienter med symptomgivende høygradig carotisstenose. Forutsetningen er at den...
Berg-Johnsen J, Røste GK, Solgaard T, Lundar T
10.09.1998
Sammendrag 35 pasienter med invalidiserende spasmer har siden 1991 fått implantert spinalkateter tilkoblet programmerbar infusjonspumpe for kontinuerlig baklofenbehandling ved de to neurokirurgiske...
Hetland S, Berg-Johnsen J, Heier T, Nakstad PH
20.01.1998
Sammendrag I løpet av ett år ble tre pasienter operert for intraspinal blødning etter torakal epidural smertebehandling. Alle pasientene fikk sterke ryggsmerter og utviklet økende lammelser med...
Berg-Johnsen J, Johansen JG
20.01.1997
Sammendrag 37 pasienter med penetrerende skuddskade i hode og hals har vært innlagt i Nevrokirurgisk avdeling, Ullevål sykehus i tiårsperioden 1986-1995. 29 var selvmord eller selvmordsforsøk, fire...
Nakstad PH, Haakonsen M, Berg-Johnsen J, Magnæs B
20.11.1996
Sammendrag Den første embolisering av cerebrale aneurismer med Guglielmi Detachable Coils (GDC) i Norden ble utført i Oslo i 1992. Etter tidligere preliminær erfaring med 15 pasienter refereres nå...
Lote K, Gundersen S, Hannisdal E, Hager B, Stenwig AE, Tverå K, Berg-Johnsen J, Skullerud K, Bakke SJ, Hirschberg H
30.04.1996
Det Norske Radiumhospitals pasientmateriale 1980-94 Sammendrag I tidsrommet 1980-94 ble 1218 pasienter med primære svulster i sentralnervesystemet behandlet ved Det Norske Radiumhospital. Prognosen...