Embolisering av cerebrale aneurismer

Nakstad PH, Haakonsen M, Berg-Johnsen J, Magnæs B Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Den første embolisering av cerebrale aneurismer med Guglielmi Detachable Coils (GDC) i Norden ble utført i Oslo i 1992. Etter tidligere preliminær erfaring med 15 pasienter refereres nå resultatene fra Ullevål sykehus i perioden april 1994 - april 1996. I alt 27 pasienter med inoperable eller kirurgisk vanskelig tilgjengelige aneurismer ble behandlet i denne perioden.

Vellykket embolisering ble oppnådd hos 20 pasienter. Det oppstod ingen komplikasjoner under inngrepene. Én pasient fikk reblødning og døde kort tid etter prosedyren. Hos sju pasienter ble embolisering ikke gjennomført på grunn av anatomiske forhold, oftest på grunn av vid aneurismehals (> 5 mm). Embolisering ser ut til å være en effektiv behandling for utvalgte inoperable aneurismer. I fremtiden vil trolig metoden også med fordel kunne benyttes til en del operable aneurismer.

Anbefalte artikler