Embolisering av cerebrale aneurismer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Den første embolisering av cerebrale aneurismer med Guglielmi Detachable Coils (GDC) i Norden ble utført i Oslo i 1992.Etter tidligere preliminær erfaring med 15 pasienter refereres nå resultatene fra Ullevål sykehus i perioden april 1994- april 1996. I alt 27 pasienter med inoperable eller kirurgisk vanskelig tilgjengelige aneurismer ble behandlet idenne perioden.

  Vellykket embolisering ble oppnådd hos 20 pasienter. Det oppstod ingen komplikasjoner under inngrepene. Én pasientfikk reblødning og døde kort tid etter prosedyren. Hos sju pasienter ble embolisering ikke gjennomført på grunn avanatomiske forhold, oftest på grunn av vid aneurismehals (> 5 mm). Embolisering ser ut til å være en effektivbehandling for utvalgte inoperable aneurismer. I fremtiden vil trolig metoden også med fordel kunne benyttes til en deloperable aneurismer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media