Prognosen ved primære svulster i sentralnervesystemet

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det Norske Radiumhospitals pasientmateriale 1980-94

  Sammendrag

  I tidsrommet 1980-94 ble 1218 pasienter med primære svulster i sentralnervesystemet behandlet ved Det NorskeRadiumhospital. Prognosen for pasienter med primære svulster i sentralnervesystemet varierer betydelig med tumorenshistologi og lokalisasjon, samt med pasientens alder og funksjonsstatus. Vi rapporterer overlevelsen for pasienter medglioblastom (n 5 492, median overlevelse 12 måneder), anaplastisk astrocytom (n 5 83, median overlevelse 25 måneder),astrocytom (n 5 260, median overlevelse 95 måneder), oligodendrogliom (n 5 85, median overlevelse 74 måneder),blandingsgliom(n 5 68, median overlevelse 65 måneder), medulloblastom/primitiv neuroektodermal tumor (n 5 53, medianoverlevelse 109 måneder), samt for pasienter med tumorlokalisasjon i hjernestamme (n 5 37, median overlevelse nimåneder), corpus pineale-regionen (n 5 38, femårsoverlevelse 74%) og medulla spinalis (n 5 22, femårsoverlevelse 50%).Alder og neurologisk funksjonsstatus er også viktige prognostiske faktorer for pasienter med svulster isentralnervesystemet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media