Prognosen ved primære svulster i sentralnervesystemet

Lote K, Gundersen S, Hannisdal E, Hager B, Stenwig AE, Tverå K, Berg-Johnsen J, Skullerud K, Bakke SJ, Hirschberg H Om forfatterne
Artikkel

Det Norske Radiumhospitals pasientmateriale 1980-94

Sammendrag


I tidsrommet 1980-94 ble 1218 pasienter med primære svulster i sentralnervesystemet behandlet ved Det Norske Radiumhospital. Prognosen for pasienter med primære svulster i sentralnervesystemet varierer betydelig med tumorens histologi og lokalisasjon, samt med pasientens alder og funksjonsstatus. Vi rapporterer overlevelsen for pasienter med glioblastom (n 5 492, median overlevelse 12 måneder), anaplastisk astrocytom (n 5 83, median overlevelse 25 måneder), astrocytom (n 5 260, median overlevelse 95 måneder), oligodendrogliom (n 5 85, median overlevelse 74 måneder), blandingsgliom(n 5 68, median overlevelse 65 måneder), medulloblastom/primitiv neuroektodermal tumor (n 5 53, median overlevelse 109 måneder), samt for pasienter med tumorlokalisasjon i hjernestamme (n 5 37, median overlevelse ni måneder), corpus pineale-regionen (n 5 38, femårsoverlevelse 74%) og medulla spinalis (n 5 22, femårsoverlevelse 50%). Alder og neurologisk funksjonsstatus er også viktige prognostiske faktorer for pasienter med svulster i sentralnervesystemet.

Anbefalte artikler