Tidlige postoperative komplikasjoner ved carotiskirurgi

Holmøy T, Berg-Johnsen J, Magnæs B Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Det er dokumentert at carotisendarterektomi forebygger hjerneslag og fører til økt langtidsoverlevelse hos pasienter med symptomgivende høygradig carotisstenose. Forutsetningen er at den perioperative og tidlig postoperative mortalitet og morbiditet ikke overstiger 6%. Vi presenterer et materiale på 160 operasjoner for symptomgivende høygradig carotisstenose fra Nevrokirurgisk avdeling, Ullevål sykehus i tiden 1986-96. Det var ett tidlig postoperativt dødsfall (0,6%), og tre pasienter fikk alvorlig hjerneslag (1,9%) i hospitaliseringsperioden. Dette gir en frekvens av alvorlige komplikasjoner på 2,5%. Ni pasienter hadde forbigående og lette pareser. Tre pasienter ble reoperert for sårhematom og én pasient for sårinfeksjon. Forekomsten av komplikasjoner i vårt materiale er på nivå med tidligere publiserte resultater fra Norge og store internasjonale studier, og viser at carotiskirurgi kan drives forsvarlig med et relativt lavt antall inngrep per år.

Anbefalte artikler