Tidlige postoperative komplikasjoner ved carotiskirurgi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det er dokumentert at carotisendarterektomi forebygger hjerneslag og fører til økt langtidsoverlevelse hos pasientermed symptomgivende høygradig carotisstenose. Forutsetningen er at den perioperative og tidlig postoperative mortalitetog morbiditet ikke overstiger 6%. Vi presenterer et materiale på 160 operasjoner for symptomgivende høygradigcarotisstenose fra Nevrokirurgisk avdeling, Ullevål sykehus i tiden 1986-96. Det var ett tidlig postoperativt dødsfall(0,6%), og tre pasienter fikk alvorlig hjerneslag (1,9%) i hospitaliseringsperioden. Dette gir en frekvens av alvorligekomplikasjoner på 2,5%. Ni pasienter hadde forbigående og lette pareser. Tre pasienter ble reoperert for sårhematom ogén pasient for sårinfeksjon. Forekomsten av komplikasjoner i vårt materiale er på nivå med tidligere publiserteresultater fra Norge og store internasjonale studier, og viser at carotiskirurgi kan drives forsvarlig med et relativtlavt antall inngrep per år.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media