Penetrerende skuddskader i hode og hals

Berg-Johnsen J, Johansen JG Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


37 pasienter med penetrerende skuddskade i hode og hals har vært innlagt i Nevrokirurgisk avdeling, Ullevål sykehus i tiårsperioden 1986-1995. 29 var selvmord eller selvmordsforsøk, fire var drap og fire var sannsynligvis vådeskudd. Kun én av pasientene var kvinne. Ni pasienter var påvirket av alkohol eller medikamenter. Åtte pasienter overlevde skyteepisoden, og sju av disse ble operert. Fire fikk synsskade hvorav to ble blinde, to fikk hemiparese, én fikk moderat mental svikt og én pasient var uten neurologisk sekvele. Alle pasienter som var dypt bevisstløse ved innleggelsen og hadde gjennomgående skuddskade i hjernen, døde.

Anbefalte artikler