Penetrerende skuddskader i hode og hals

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  37 pasienter med penetrerende skuddskade i hode og hals har vært innlagt i Nevrokirurgisk avdeling, Ullevål sykehus itiårsperioden 1986-1995. 29 var selvmord eller selvmordsforsøk, fire var drap og fire var sannsynligvis vådeskudd. Kunén av pasientene var kvinne. Ni pasienter var påvirket av alkohol eller medikamenter. Åtte pasienter overlevdeskyteepisoden, og sju av disse ble operert. Fire fikk synsskade hvorav to ble blinde, to fikk hemiparese, én fikkmoderat mental svikt og én pasient var uten neurologisk sekvele. Alle pasienter som var dypt bevisstløse vedinnleggelsen og hadde gjennomgående skuddskade i hjernen, døde.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media