Åse Brinchmann-Hansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Åse Brinchmann-Hansen

Åse Brinchmann-Hansen
31.05.2007
Legeforeningen er positiv til at turnuslegen skal ha praktisk kjennskap til legetjenester ved sykehjem eller andre boformer med heldøgns omsorg og pleie. Legeforeningen mener imidlertid at man ikke...
Åse Brinchmann-Hansen
19.10.2006
Legeforeningen aksepterer ikke at turnusplasser holdes tilbake når det er overskudd av turnusleger. Turnustjenesten er en del av legeutdanningen og ikke et distriktspolitisk virkemiddel...
Åse Brinchmann-Hansen
26.08.2004
Tanken om en obligatorisk praktisk tjeneste etter medisinsk embetseksamen er gammel. Allerede i 1911 foreslo en studieplankomité oppnevnt av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo og ledet...
Åse Brinchmann-Hansen, Torben Wisborg, Guttorm Brattebø
26.08.2004
Ved Ullevål universitetssykehus går traumealarmen gjennomsnittlig 17 ganger i uken. På Hammerfest sykehus går den tre ganger i måneden. Men pasienter og befolkningen forventer optimal behandling...
Geir Falck, Guttorm Brattebø, Åse Brinchmann-Hansen, Marta Ebbing
28.08.2003
Turnustjenesten er en viktig overgangsfase mellom grunnutdanning og selvstendig arbeid som lege. Under turnustjenesten skal den kommende legen blant annet konsolidere sine ferdigheter i praktiske...
Åse Brinchmann-Hansen
10.04.2003
Helseminister Dagfinn Høybråten er enig med Legeforeningen i at en utvidet turnustjeneste for å inkludere psykiatri, ikke er en aktuell løsning. I et møte med helseminister Dagfinn Høybråten i mars...
Guttorm Brattebø, Torben Wisborg, Johannes Brattebø, Åse Brinchmann-Hansen
10.02.2001
Under kirurgisk og anestesiologisk høstmøte drøftet man strategi for trening av norske leger i traumebehandling. Møtets tittel antyder at man står overfor et valg mellom to typer kompetanseoppbygging...
Åse Brinchmann-Hansen
10.11.2001
Det er full innsats når BEST-sykehusene holder øvelser. Foto T. Sundar Det sa Diana Beard, direktør for The Scottish Trauma Audit Group da hun var på nettverksmøte for BEST-sykehusene i Norge nylig...
Kristofer Helland-Hansen, Knut Johannesen, Åse Brinchmann-Hansen, Per Brodal
28.02.2001
Sverre Hoftun Helt uventet ble Sverre rykket bort 7. januar 2001, bare 61 år gammel. Sverre som var så glad i livet, glad i arbeidet sitt som distriktslege i Hemne og glad i familien, og...
Åse Brinchmann-Hansen
03.02.2005
Legeforeningen har flere ganger tatt opp overfor Stortinget det urimelige i at flytteutgifter i forbindelse med pålagt turnustjeneste heretter ikke dekkes fullt ut. Bevilgningen til reise- og...
Åse Brinchmann-Hansen
06.05.2011
Alle godkjente utdanningsavdelinger plikter å oppnevne veileder for leger i spesialisering og det skal regelmessig og systematisk gjennomføres veiledningssamtaler. Alle sykehusleger mottar med dette...