Aksepterer ikke tilbakeholdelse

Åse Brinchmann-Hansen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen aksepterer ikke at turnusplasser holdes tilbake når det er overskudd av turnusleger.

Turnustjenesten er en del av legeutdanningen og ikke et distriktspolitisk virkemiddel. Legeforeningen har derfor bedt Helse- og omsorgsdepartementet omgjøre Sosial- og helsedirektoratets (Shdir) vedtak om å holde tilbake turnusplasser når antall søkere er høyere enn det er tilgjengelige turnusplasser.

Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell (SAHF) bestemte første gang ved trekning til utplassering i turnus 15.2. 2005 å holde tilbake 30 plasser i sentrale strøk for å sikre at utkantstrøkene fikk det antall turnusleger de ønsket. Begrunnelsen var at det var for få kandidater i forhold til turnusplasser. SAFH viste til gjeldende retningslinjer for administrering av turnustjenesten vedtatt av Shdir. Her åpnet man for å holde tilbake et visst antall sentrale plasser ved et uventet frafall av turnusleger fra påmelding til turnusstart. Virkemiddelet skapte sterke reaksjoner fra Legeforeningen, og fra turnusleger som deltok i fordelingen.

Med et økende antall kandidater fra norske fakulteter og fra utlandet som hadde søkt om å få turnustjeneste i Norge, sprakk det maksimumsantallet (398 plasser) som Shdir hadde vedtatt for tildeling av turnusplasser for turnusstart 15.8. 2003. For første gang fikk man venteliste for å komme ut i turnustjeneste. I ettertid har man hatt venteliste for tildeling av turnusplass medio august. Nå viser det seg at antall kandidater er høyere enn antall turnusplasser også ved tildelingen for oppstart 15.2. 2007. Legeforeningen tok som en selvfølge at man ikke vil holde igjen plasser med et «overskudd» på mer enn 100 kandidater. 536 kandidater hadde søkt om turnusplass til 391 plasser.

SAFH har med aksept fra Sosial- og helsedirektoratets besluttet fortsatt å holde tilbake 50 sentrale turnusplasser. Legeforeningen protesterte på vedtaket i brev til direktoratet, men ble i tilsvar informert om at ordningen skulle opprettholdes som et distriktspolitisk virkemiddel.

Anbefalte artikler