Se artikkelen og alle kommentarer

Uheldig legemiddelbruk hos eldre

Anette Hylen Ranhoff, Marit Stordal Bakken, Anne Gerd Granås, Sabine Ruths Om forfatterne

Legemidler kan hos eldre mennesker gjøre stor nytte, men også gi skade. Det finnes flere vurderingsinstrumenter når det gjelder legemiddelbehandling av eldre, men de har i liten grad vært i klinisk bruk i Norge. Beers kriterier er mest kjent, men de er utviklet i USA (andre legemidler enn i Norge) og begynner å bli utdatert (1). Nylig er det utarbeidet et norsk vurderingsinstrument for eldre pasienter i primærhelsetjenesten (NORGEP) (2).

Det er behov for et enkelt, praktisk vurderingsinstrument beregnet for eldre i sykehus for å påvise forskrivning av uhensiktsmessige legemidler som kan gi skade. STOPP (Screening Tool of Older People’s potentially inappropriate Prescriptions) er et slikt instrument (3). Det er utviklet i Irland og er nå er i bruk i Irland, Storbritannia og en rekke andre europeiske land. Det er validert for bruk hos eldre innlagt i sykehus og har god interraterreliabilitet (4, 5).

Vi har oversatt STOPP til norsk, etter gjeldende prosedyre med oversettelse tilbake til engelsk, og justert det slik at det samsvarer med norsk terapitradisjon og kun inneholder legemidler som er godkjent for bruk i Norge.

STOPP i norsk utgave finnes på Norsk geriatrisk forenings hjemmeside (6). Vi håper dette vurderingsinstrumentet vil bli flittig brukt, og tar gjerne imot synspunkter som kan hjelpe oss med å forbedre det.

Oppgitte interessekonflikter:

Ingen

1

Fick DM, Cooper JW, Wade WE et al. Updating the Beers criteria for potentially inappropriate medication use in older adults: results of a US consensus panel of experts. Arch Intern Med 2003; 163: 2716 – 24.

2

Rognstad S, Brekke M, Fetveit A et al. The Norwegian General Practice (NORGEP) criteria for assessing potentially inappropriate prescriptions to elderly patients. A modified Delphi study. Scand J Prim Health Care 2009; 27: 153 – 9.

3

Gallagher P, Ryan C, Byrne S et al. STOPP (Screening Tool of Older Person’s Prescriptions) and START (Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment). Consensus validation. Int J Clin Pharmacol Ther 2008; 46: 72 – 83.

2014902

Gallagher P, O’Mahony D. STOPP (Screening Tool of Older Persons’ potentially inappropriate Prescriptions): application to acutely ill elderly patients and comparison with Beers’ criteria. Age Ageing 2008; 37: 673 – 9.

2014904

Gallagher P, Baeyens JP, Topinkova E et al. Inter-rater reliability of STOPP (Screening Tool of Older Persons’ Prescriptions) and START (Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment) criteria amongst physicians in six European countries. Age Ageing 2009; 38: 603 – 6.

6

Velkommen til nettstedet til Norsk geriatrisk forening. www.legeforeningen.no/geriatri (7.7.2010).

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler