Uheldig legemiddelbruk hos eldre

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legemidler kan hos eldre mennesker gjøre stor nytte, men også gi skade. Det finnes flere vurderingsinstrumenter når det gjelder legemiddelbehandling av eldre, men de har i liten grad vært i klinisk bruk i Norge. Beers kriterier er mest kjent, men de er utviklet i USA (andre legemidler enn i Norge) og begynner å bli utdatert (1). Nylig er det utarbeidet et norsk vurderingsinstrument for eldre pasienter i primærhelsetjenesten (NORGEP) (2).

  Det er behov for et enkelt, praktisk vurderingsinstrument beregnet for eldre i sykehus for å påvise forskrivning av uhensiktsmessige legemidler som kan gi skade. STOPP (Screening Tool of Older People’s potentially inappropriate Prescriptions) er et slikt instrument (3). Det er utviklet i Irland og er nå er i bruk i Irland, Storbritannia og en rekke andre europeiske land. Det er validert for bruk hos eldre innlagt i sykehus og har god interraterreliabilitet (4, 5).

  Vi har oversatt STOPP til norsk, etter gjeldende prosedyre med oversettelse tilbake til engelsk, og justert det slik at det samsvarer med norsk terapitradisjon og kun inneholder legemidler som er godkjent for bruk i Norge.

  STOPP i norsk utgave finnes på Norsk geriatrisk forenings hjemmeside (6). Vi håper dette vurderingsinstrumentet vil bli flittig brukt, og tar gjerne imot synspunkter som kan hjelpe oss med å forbedre det.

  Oppgitte interessekonflikter:

  Ingen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media