Anjam Latif Shuja

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anjam Latif Shuja

Anjam Latif Shuja
13.12.2007
Pasientsikkerhet er en betingelse for utøvelse av helsetjenester, og det er et behov for en forbedring av helsetjenesten for å redusere forekomsten av uheldige hendelser. Torunn Janbu, Svein Erik...
Anjam Latif Shuja
01.11.2007
Legeforeningen ønsker å sette søkelyset på viktige og ofte forsømte områder i helsetjenesten. Legeforeningens statusrapport om helse og helsetjenester til ikke-vestlige innvandrere vil være et bidrag...
Anjam Latif Shuja
04.12.2008
Legemangel i fattige land forverrer de globale ulikhetene i tilgang til helsehjelp. – Dette rammer særlig svake grupper som kvinner, barn og innbyggere i utkantstrøk. Vi ønsker å bidra til diskusjon...
Anjam Latif Shuja
29.01.2009
Samhandlingsreformen og viktige problemstillinger knyttet til prioritering og kvalitet, ble viet oppmerksomhet under konferansen «Helse i utvikling» i begynnelsen av desember. Nasjonalt råd for...
Anjam Latif Shuja
14.01.2010
Høringsinnspill fra organisasjonsleddene skal være tilgjengelige for alle brukere av Min side. Etter forslag fra Norsk forening for allmennmedisin, har sentralstyret vedtatt at høringsinnspill gjøres...
Anjam Latif Shuja
25.02.2010
Mangel på leger gjør at store grupper av verdens befolkning ikke har tilgang til grunnleggende helsetjenester. Hilde Engjom. Foto Lise B. Johannessen – Problemet øker på grunn av aktiv rekruttering...
Anjam Latif Shuja
04.09.2012
Legeforeningen har i en uttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet, gitt sin støtte til et krav om legeerklæring for erverv av våpentillatelse. I uttalelsen presiserer Legeforeningen imidlertid...