Aavitsland P

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Aavitsland P

Aavitsland P
10.12.1999
Det neste århundrets influensapandemier vil sette smittevernet og solidariteten på prøve Influensavirus finnes til enhver tid blant fugler uten å gi sykdom. Fra fugl kan viruset muligens smitte til...
Aavitsland P
20.11.1999
Overvåkingen av HIV-infeksjon er det beste eksemplet på at overvåking gir grunnlag for effektivt smittevern Overvåking av smittsomme sykdommer kan defineres som vedvarende og systematisk innsamling,...
Aavitsland P, Nilsen Ø
30.10.1999
Sammendrag Thailand har i 1990-årene opplevd en økende HIV-epidemi. Landet er et populært reisemål for nordmenn. Vi ønsket å benytte Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) til å beskrive...
Aavitsland P
20.06.1999
Dersom pasientene tar chlamydiaprøven selv, blir flere diagnostisert og behandlet Selvtesting for sykdom er ikke et entydig begrep. Vi må skille mellom testing som skjer med eller uten samråd med...
Aavitsland P
10.06.1999
Smittsomme sykdommer er ikke noe stort helseproblem blant flyktningene, og smittevernet er lite truet De fleste land har høyere forekomst av smittsomme sykdommer enn Norge. Flere tusen mennesker fra...
Aavitsland P
10.05.1999
Økt kunnskap om den bioterroristiske trusselen er nødvendig for å bedre beredskapen Terrorisme defineres som bruk av vold eller trusler om vold for å oppnå politiske mål. Bioterroristens våpen er...
Aavitsland P
30.04.1999
Allmennlegen bør ha nødprevensjon i legevesken på vakt, for pillene er mer effektive jo tidligere de tas Den hyppigst benyttede metoden for antikonsepsjon etter samleie består av p-pillehormonene...
Aavitsland P
20.04.1999
Sammendrag Russland har i 1990-årene opplevd en raskt økende hyppighet av syfilis og gonoré, og mange har fryktet at epidemiene skal spre seg til Finnmark og resten av Norge. I 1993-98 ble det meldt...
Aavitsland P
30.01.1999
Vi har alle ansvar for egen helse og bestemmer selv langt på vei hvilken behandling vi vil godta. Frihet kan være skremmende og ensomt, som Jens Bjørneboe viser (1). Det er også friheten til å velge...
Aavitsland P
30.11.1998
Skal personer som har hatt samleie med en HIV-smittet person, få umiddelbar antiviral behandling i et forsøk på å forebygge HIV-infeksjon? Sannsynligvis går det noen dager etter eksposisjon for HIV...
Aavitsland P, Blystad H, Mehl R, Lystad A
30.09.1998
Sammendrag Økende internasjonal flytrafikk øker risikoen for import av smittsomme sykdommer til Norge. Vi har benyttet data fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) og teoretiske...
Aavitsland P
30.09.1998
Skip som fra 1374 - i kjølvannet av svartedauden - anløp Dubrovnik, måtte ankre opp utenfor havnen i 40 dager (1, 2). Etter en langvarig sjøreise var dette tilstrekkelig lenge til at eventuell...
Aavitsland P
30.08.1998
Metadonbehandling møter kunnskapsbasert medisin Opiatet metadon har lang halveringstid og kan med én daglig dose kontinuerlig blokkere effekten av heroin og andre opiater. Vedlikeholdsbehandling med...
Aavitsland P
10.08.1998
Fra tidlig i 1960-årene økte det årlige antall meldte tilfeller av gonoré i Norge fra rundt 2000 tilfeller per år til det nådde over 14000 tilfeller i 1975. Epidemien gikk deretter tilbake ved hjelp...
Aavitsland P
30.11.1997
I Norge har bare 15 personer fått AIDS i første halvår av 1997, mot gjennomsnittlig 33 i tilsvarende perioder i 1991-95, ifølge opplysninger fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Ti...
Aavitsland P, Nilsen Ø, Hasseltvedt V, Lystad A
30.11.1996
Sammendrag Frem til 1996 var 1537 personer diagnostisert med HIV-infeksjon i Norge. Av disse hadde 511 personer utviklet AIDS og 410 var døde av AIDS. 232 HIV-smittede personer fra Afrika sør for...
Aavitsland P, Nilsen Ø, Lystad A
30.11.1996
Sammendrag Frem til 1996 var 592 menn diagnostisert med HIV-infeksjon i Norge etter seksuell smitte fra annen mann. Av disse hadde 294 personer utviklet AIDS og 242 var døde av AIDS. HIV-testing er...
Aavitsland P, Nilsen Ø, Lystad A
30.11.1996
Sammendrag Frem til 1996 var 368 personer diagnostisert med HIV-infeksjon i Norge etter smitte ved stoffmisbruk. Av disse hadde 72 personer utviklet AIDS, og59 var døde av AIDS. HIV-testing er svært...
Aavitsland P, Nilsen Ø, Hasseltvedt V, Lystad A
30.11.1996
Sammendrag Epidemiologisk overvåking av HIV-infeksjon og AIDS er en hjørnestein i forebyggingen av HIV-epidemien i Norge. Formålet med overvåkingen er å beskrive HIV-infeksjonens insidens og...
Aavitsland P, Iversen BG, Krogh T, Fonahn W, Lystad A
30.06.1996
Forebygging og forekomst Sammendrag Under vårflommen på Østlandet 1995 var Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) bekymret for sammenbrudd eller forurensing av vannforsyningen. Vi vurderte at...