Gonoré og syfilis fra Russland til Norge

Aavitsland P Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Russland har i 1990-årene opplevd en raskt økende hyppighet av syfilis og gonoré, og mange har fryktet at epidemiene skal spre seg til Finnmark og resten av Norge.

I 1993-98 ble det meldt 1335 tilfeller av gonoré og 62 tilfeller av syfilis til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Vi studerte nærmere de tilfellene der smitten skjedde i Russland, smittekilden var russisk eller pasienten var russisk.

28 (2,1%) av gonorétilfellene og 12 (19%) av syfilistilfellene hadde samband med Russland. Det var ingen økning i perioden. Ti gonoré- og tre syfilistilfeller var fra Finnmark. De fleste pasientene var menn over 30 år.

Epidemiene av gonoré og syfilis i Russland har hittil vist få tegn til spredning til Norge. Det er fortsatt nødvendig med nøye overvåking av situasjonen, særlig i forhold til syfilis.

Anbefalte artikler