Gonoré og syfilis fra Russland til Norge

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Russland har i 1990-årene opplevd en raskt økende hyppighet av syfilis og gonoré, og mange har fryktet at epidemieneskal spre seg til Finnmark og resten av Norge.

  I 1993-98 ble det meldt 1335 tilfeller av gonoré og 62 tilfeller av syfilis til Meldingssystem for smittsommesykdommer (MSIS). Vi studerte nærmere de tilfellene der smitten skjedde i Russland, smittekilden var russisk ellerpasienten var russisk.

  28 (2,1%) av gonorétilfellene og 12 (19%) av syfilistilfellene hadde samband med Russland. Det var ingen økning iperioden. Ti gonoré- og tre syfilistilfeller var fra Finnmark. De fleste pasientene var menn over 30 år.

  Epidemiene av gonoré og syfilis i Russland har hittil vist få tegn til spredning til Norge. Det er fortsattnødvendig med nøye overvåking av situasjonen, særlig i forhold til syfilis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media