Nødprevensjon - jo før, jo bedre

Redaksjonelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Allmennlegen bør ha nødprevensjon i legevesken på vakt, for pillene er mer effektive jotidligere de tas

  Den hyppigst benyttede metoden for antikonsepsjon etter samleie består av p-pillehormonene etinyløstradiol oglevonorgestrel (henholdsvis 0,1 mg og 0,5 mg gjentatt etter 12 timer) (1). I Norge benyttes vanligvis topluss to tabletter Eugynon eller Tetragynon (2).

  Metoden hindrer om lag 75% av de svangerskap som ellers ville ha oppstått (3). En ulempe er at rundt halvparten avbrukerne blir kvalme og en femdel kaster opp.

  De siste årene har det vært økende interesse for nødprevensjon. Metoden har vært sett på som et middel for åforebygge uønskede svangerskap (4) og en måte å utvide kvinners prevensjonsvalg (2). Verdens helseorganisasjon har førtmetoden på listen over essensielle legemidler (1) og oppnevnt en gruppe for å finne frem til enda sikrere metoder fornødprevensjon. Gruppen har nå publisert to store randomiserte studier (5, 6). I den første studien (5) ble regimetovenfor sammenliknet med levonorgestrel alene. I begge gruppene fant man en nesten lineær sammenheng mellomsvangerskapsrisiko og tid etter samleie for start av behandlingen (5, 7). For hver 12 timers forsinkelse økte oddsenfor svangerskap med nær 50%.

  Dette funnet fra den største randomiserte studien av nødprevensjon er viktig fordi det strider mot resultatene fratidligere mindre observasjonsstudier (3, 8) og mot råd gitt med utgangspunkt i disse (2).

  Studien bør få umiddelbar betydning for praksis. Kvinnen som ringer legevakten sent om kvelden for å fånødprevensjon, må få det straks - hun må ikke lenger henvises til kontoret neste morgen. Det betyr at legevesken måinneholde et brett Eugynon. Dersom det er langt til lege eller apotek, kan kvinnen benytte p-piller som venninner ellersøstre måtte ha liggende. Alle typer p-piller kan benyttes som nødprevensjon, men i høyere antall enn Eugynon (2).

  Kvinner kan ha p-piller til nødprevensjon liggende i nattbordsskuffen. Særlig gjelder det kvinner som til nå harstolt på kondom som eneste prevensjonsmiddel. Forebyggende forskrivning fører til hyppigere bruk av nødprevensjon (menikke gjentatte ganger), mens bruken av annen prevensjon fortsetter som før (9).

  Norske helsemyndigheter har ønsket reseptfrihet for nødprevensjon, men har gitt opp å overtale produsenten Scheringtil å selge Tetragynon uten resept. Funnet i den nye studien fra Verdens helseorganisasjon bør være en spore til nyinnsats for å løse denne knuten, f.eks. ved at staten selv importerer og markedsfører nødprevensjon, som ikke erpatentbelagt. Regjeringen har imidlertid ikke nevnt nødprevensjon med ett ord i den nye handlingsplanen mot uønskedesvangerskap (10).

  De to studiene i regi av Verdens helseorganisasjon viser at de nye regimene er mer effektive og har færrebivirkninger enn det gamle. Levonorgestrel 0,75 mg alene gitt to ganger med 12 timers mellomrom med start innen 72timer etter samleie forhindret 85% av de forventede svangerskapene (95% dersom behandlingen startet innen 24 timer, 58%hvis den starter 48-72 timer etter samleie) (5). En dose mifepriston 10 mg var også 85% effektivt dersom den blegitt innen 120 timer etter samleie (6). Denne effektiviteten var ikke tidsavhengig. De nye regimene førte til kvalmehos bare rundt 20% av brukerne, og svært få kastet opp.

  En randomisert studie av disse to regimene pågår nå. Uavhengig av denne bør begge snarest bli tilgjengelige ipassende pakninger i Norge. (Levonorgestrel er allerede tilgjengelig, men det trengs 25 pluss 25 tabletter Microlutonafor å oppnå stor nok dose). Ettersom nødprevensjon er lite lønnsomt for legemiddelindustrien, er det også her nødvendigmed utradisjonelle løsninger fra myndighetenes side for å få implementert et medisinsk fremskritt som forbedrerkvinners selvbestemte prevensjonsvalg og kan redusere antallet uønskede svangerskap.

  Preben Aavitsland

  Preben Aavitsland (f. 1963) er fagredaktør i Tidsskriftet og driver prevensjonsveiledning vedKlinikk for seksuell opplysning i Oslo

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media