HIV-infeksjon, gonoré og syfilis fra Thailand til Norge

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Thailand har i 1990-årene opplevd en økende HIV-epidemi. Landet er et populært reisemål for nordmenn. Vi ønsket åbenytte Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) til å beskrive forekomsten av HIV-infeksjon, gonoré og syfilis iNorge med forbindelse til Thailand.

  Før 1999 var det til MSIS meldt 1869 tilfeller av HIV-infeksjon, og i 1993-98 ble det meldt 1 334 tilfeller avgonoré og 62 tilfeller av syfilis. Vi studerte nærmere de tilfellene fra denne perioden der smitten skjedde i Thailand,og tilfeller der smittekilden eller pasienten var thailandsk.

  52 (3%) av tilfellene av HIV-infeksjon, 64 (5%) av gonorétilfellene og to (3%) av syfilistilfellene kunne knyttestil Thailand. Alle norske personer smittet med HIV i Thailand var menn, med median alder 39 år. I 1998 ble åtte av demdiagnostisert, mot 16 til sammen i de ti foregående årene. 21 thailandske kvinner og sju menn fikk diagnostisert sinHIV-infeksjon i Norge, åtte av dem i 1998 mot 20 i de ti foregående årene.

  Den norske HIV-epidemien påvirkes av epidemien i Thailand ved at norske menn smittes i Thailand og ved atthailandske kvinner som er HIV-smittet, følger sin norske partner til Norge. Nordmenn som reiser til Thailand måadvares mot smittefaren ved prostitusjon. Personer som flytter til Norge fra land med stor HIV-epidemi, må tilbysHIV-testing og veiledning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media