HIV-infeksjon, gonoré og syfilis fra Thailand til Norge

Aavitsland P, Nilsen Ø Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Thailand har i 1990-årene opplevd en økende HIV-epidemi. Landet er et populært reisemål for nordmenn. Vi ønsket å benytte Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) til å beskrive forekomsten av HIV-infeksjon, gonoré og syfilis i Norge med forbindelse til Thailand.

Før 1999 var det til MSIS meldt 1869 tilfeller av HIV-infeksjon, og i 1993-98 ble det meldt 1 334 tilfeller av gonoré og 62 tilfeller av syfilis. Vi studerte nærmere de tilfellene fra denne perioden der smitten skjedde i Thailand, og tilfeller der smittekilden eller pasienten var thailandsk.

52 (3%) av tilfellene av HIV-infeksjon, 64 (5%) av gonorétilfellene og to (3%) av syfilistilfellene kunne knyttes til Thailand. Alle norske personer smittet med HIV i Thailand var menn, med median alder 39 år. I 1998 ble åtte av dem diagnostisert, mot 16 til sammen i de ti foregående årene. 21 thailandske kvinner og sju menn fikk diagnostisert sin HIV-infeksjon i Norge, åtte av dem i 1998 mot 20 i de ti foregående årene.

Den norske HIV-epidemien påvirkes av epidemien i Thailand ved at norske menn smittes i Thailand og ved at thailandske kvinner som er HIV-smittet, følger sin norske partner til Norge. Nordmenn som reiser til Thailand må advares mot smittefaren ved prostitusjon. Personer som flytter til Norge fra land med stor HIV-epidemi, må tilbys HIV-testing og veiledning.

Anbefalte artikler