Aage Bjertnæs

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Aage Bjertnæs

Aage Bjertnæs
03.05.2007
Aaseth, JO. Leve lettere 208 s, tab, ill. Kirkenær: Vanebo Publishing, 2006. Pris NOK 295 ISBN 82-997262-0-4 Boken henvender seg først og fremst til allmennheten og presenterer kunnskap om kosthold...
Aage Bjertnæs
25.09.2008
Foss, ØT. Veien til god helse 320 s, tab, ill. Oslo: J.M. Stenersens forlag, 2008. Pris NOK 349 ISBN 978-82-7201-407-9 Forfatteren, vel kjent som huslege i Puls på NRK, har bred erfaring som lege...
Aage Bjertnæs
12.03.2009
Myskja, A. På vei mot en integrert medisin En innføring i komplementær og alternativ behandling. 310 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2008. Pris NOK 325 ISBN 978-82-450-0240-9 Alternativ medisin...
Aage Bjertnæs
10.09.2009
Porthun, J. Osteopati For spedbarn, barn og voksne. 68 s, ill. Bøverbu: Ondefo forlag, 2008. Pris NOK 129 ISBN 978-82-8190045-5 Forfatteren henvender seg i første omgang til pasienter, foreldre og...
Aage Bjertnæs
01.04.2004
Skard, Olav Ville vekster Røtter i kulturhistorien. 184 s, ill. Oslo: Landbruksforlaget, 2003. Pris NOK 398 ISBN 82- 529- 2750- 5 Skard, Olav Trær Røtter i kulturhistorien. 187 s, ill. Oslo:...
Aage Bjertnæs
17.06.2004
Skranes„ Lars Petter Skranes, Jon Barnehelseprogrammet CD-ROM. Arendal: MultiMedicus, 2003. Pris NOK 498 MultiMedicus er et nyutviklet, norskprodusert, multimediebasert barnehelseprogram på CD-...
Aage Bjertnæs
16.10.2012
Hjelmstad, Rolv Medisinplanter i Norge Helsebringende vekster i naturen. 422 s, ill. Oslo: Gyldendal, 2012. Pris NOK 499 ISBN 978-82-05-41914-8 Målgruppen er alle som har lyst til å lære litt om våre...